Tyrosinemie II

January 18, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Tyrosinemie II...

Description

Poruchy metabolismu AMK

http://plantandsoil.unl.edu/croptechnology2005/UserFiles/Image/siteImages/AminoAcidLG.gif

Obecně o metabolismu AMK Poruchy metabolismu aromatických AMK Poruchy metabolismu větvených AMK Poruchy metabolismu sirných AMK Poruchy mtbl propionátu, B12 a biotinu Poruchy cyklu močoviny Jiné aminoacidopathie a poruchy synthesy kreatinu

Zkušební otázky Poruchy metabolismu aromatických a větvených AMK a jiné organické acidurie  Poruchy cyklu močoviny  Genetické a nutriční poruchy metabolismu folátů, kobalaminů a sirných AMK  Poruchy metabolismu aminokyselin a synthesy kreatinu 

~ 400 g

http://uk.geocities.com/[email protected]/images/proteinoverview.png

Energetická depa Energetická zásoba

tkáň

množství energie (g) (kj)

Glykogen

játra

70

1176

280

Glykogen

sval

120

2016

480

Glukosa

krev

20

336

80

Triacylglyceroly

tuk

15 000

567 000

135 000

Proteiny

sval

6000

100 800

24 000

http://www.studentconsult.com/content/default.cfm?ISBN=9780323053716

(kcal)

http://www.mmi.mcgill.ca/mmimediasampler2002/images/Cianflone-60no5.gif

http://www.natuurlijkerwijs.com/english/b5e55bf0.gif

Potřeba bílkovin ve stravě

Příjem bílkovin

How To Achieve A Positive Nitrogen Balance And Why You Care By Fitness Atlantic Writer: Mike Westerdal

http://www.fitnessatlantic.com/how_achieve_nitrogen_balance.htm

Pacienti s poruchami mtbl AMK beta-oxidace a OAU 14%

sacharidy 12% puriny/pyrimidiny 3%

mitochondriální 20%

AMK bez HPA 18%

HPA a PKU 13%

peroxisomální 4%

lysosomální 16%

ČR, 2005, n=127

incidence poruch AMK pro ČR ~ 1:3000 ~ 20 pacientů s HPA/PKU ~ 30 pacientů s dalšími aminoacidopathiemi/OAU

Patofyziologie aminoacidopathií substrát vedl.produkt 150 pacientů

*

Biochemické a klinické nálezy CR v mozku H-MRS

GAA U,P,CSF

CR U,P

CR/CRN U —

( ) n(U)GAMT AGAT CRTR

n

( )

*

široké spektrum příznaků postižení nervového systému, psychomotorická retardace, extrapyramidové symptomy, porucha vývoje řeči, epilepsie

Terapie korekce deficitu

GAMT

AGAT

CRTR

korekce akumulace restrikce suplementace ARG CR suplementace CR suplementace CR, ARG a GLY*

altrenativa suplementace ORN

-----

-----

-----

vývoj

* zatím testováno bez výsledků – velmi vysoké dávky

Aminoacidopathie-základní pathogenetické mechanismy Akumulace samotné AMK  Akumulace amoniaku  Akumulace uhlíkové kostryorg.kyseliny  Nedostatek produktu 

Shrnutí aminoacidopathie Skupina >50 nemocí malých molekul  Mechanismy: různá toxicita a koncentrace metabolitů 

podskupina organické acidurie  podskupina hyperamonemie 

Klinické příznaky velmi variabilní  Diagnostika biochemická-speciální  Léčba velmi často možná a účinná  Prenatální diagnostika možná 

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.