Welke maatregelen te nemen bij start bifosfonaten

January 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Welke maatregelen te nemen bij start bifosfonaten...

Description

Welke maatregelen te nemen bij start bifosfonaten Stefan Delen Tongeren 04/12/2015

Welke maatregelen te nemen bij detectie botmetastasen (ter preventie botcomplicaties) Stefan Delen Tongeren 04/12/2015

botmetastasen • Colorectale tumoren – 5.5 % bij diagnose – 10-25% bij mCRC

• Maag-en slokdarmtumoren – 10% (30% bij diagnose)

• Pancreastumoren – 5-10%

botmetastasen • ‘the increase in overall survival in patients with metastatic colorectal cancer increases the likelihood that patients have the time to not only develop bone metastases during the course of their disease but also that the associated bone destruction will manifest within the patient's lifetime, resulting in potentially debilitating sequelae’

Natural history of bone metastasis in colorectal cancer: final results of a large Italian bone metastases study D. Santini et al, Ann Oncol (2012)

4 types van botcomplicaties Pathologische fracturen • •

Spontaan of bij een miniem trauma Kunnen de mobiliteit verstoren

Bestraling van het bot • • •

Voor een snelle aanpak van de pijn Om een pathologische fractuur te voorkomen of te behandelen Om ruggenmergcompressie te voorkomen of te behandelen

Chirurgie van het bot • •

Om pathologische fracturen te voorkomen Om pathologische fracturen te behandelen

Ruggenmergcompressie •

Coleman . Oncologist.2004;9:14-27

Kan neurologische symptomen veroorzaken (parese, incontinentie, partieel motorisch deficit, zelfs para- of tetraplegie).

De fasen van botremodeling •

Het bot is een levend, dynamisch weefsel. Het ondergaat een continue verandering door botresorptie (afbraak van het bot) en calciumafzetting in nieuw bot. Het oude bot wordt geresorbeerd door osteoclasten (« botafbrekers ») en nieuw bot wordt gevormd door osteoblasten («botaanmakers ») Botvorming Cellen die het bot bekleden

Botresorptie stimuleert de productie van factoren die de osteoblasten naar de botholtes aantrekken. De botholtes bestaan uit nieuwe botmatrix en worden nadien gemineraliseerd zodat er nieuw bot ontstaat.

Afzetting van botmateriaal door de osteoblasten

Geactiveerde osteoclasten resorberen het bot

Migratie van osteoblasten in de botholtes

De osteoclasten produceren zuren en enzymen die organisch materiaal verteren zodat het bot geresorbeerd wordt

De “vicieuze cirkel” van botdestructie •

Wanneer botafbraak en –aanmaak niet in balans zijn, zal een overproductie van groeifactoren de tumorcellen stimuleren

2

3

Verhoogde expressie van RANK Ligand

Rijping van osteoclasten en botresorptie

RANK Ligand Osteoclasten Osteoblasten

Tumor 1

De tumorcel produceert factoren die een overexpressie van RANK Ligand stimuleren

4

De osteoclasten stellen groeifactoren vrij in de botmatrix die de groei van de tumorcellen kunnen stimuleren Roodman. N England J Med.2004;350:1555

Vergelijking van de kenmerken van denosumab en BFn Kenmerken

Denosumab

Bisfosfonaten

Therapeutische klasse

Monoklonaal antilichaam

Chemische stof

Osteoclastprecursoren en rijpe osteoclasten

Rijpe osteoclasten

Werkingsmechanisme

Antagonist van RANK Ligand Inhibitie van de ontwikkeling, de activering en de overleving van de osteoclasten

Remming van FPPS* Verandering van het cytoskelet Apoptose osteoclasten Inhibitie van de botresorptie

Wijze van toediening

SC

Oraal of IV

Wordt niet opgenomen in de botmatrix. Afbraak onder de vorm van peptiden en aminozuren door het endoplasmatisch reticulum

Worden opgenomen in de botmatrix, worden niet gemetaboliseerd en worden geëlimineerd door de nieren

Target

Eliminatie

FPPS: Farnesyl pyrophosphate synthase Baron et al.Bone.2011;48-677-692 Green JR. Oncologist.2004;9suppl4:3-13

De doeltreffendheid van botbeschermende agentia bij de preventie van botcomplicaties Denosumab en zoledroninezuur (BF) stellen het optreden van de eerste en de daaropvolgende botcomplicaties uit bij soliede tumoren: Cumulatief aantal botcomplicaties per patiëntTijd tot de eerste en daaropvolgende botcomplicatie (n=1901)

Rate ratio =0,84 (IC 95%, 0,71-0,94) P=0,008 (superioriteit)

Risicoreductie van 16%

Denosumab Zoledroninezuur Maanden

Het risico op de ontwikkeling van de 1ste botcomplicatie is met 16% verminderd bij gebruik van denosumab vs. zoledroninezuur Lipton et al. Eur J Cancer. 2012;48:3082-92

Nevenwerkingen en veiligheid • Bifosfonaten: aanpassen aan nierfunctie • Hypocalcemie: meer bij denosumab, cave bij nierinsufficientie • Osteonecrose van de kaak: bij hoge dosis (bfn = denosumab), bij tandingrepen, ook spontaan, 5% na 3 jaar gebruik denosumab • Atypische fracturen (femoraal) bij minimaal of geen trauma

Take home richtlijnen • Start denosumab of Bfn vanaf detectie botmetastasen • Denosumab 120 mg SC/4 weken • Zolendronaat 4 mg over 15 min/ 3 à 4 weken (of Pamidronaat 90 mg IV over 2u) • Aanpassing nierfunctie: – Denosumab: geen – Bifosfonaten: creat cl > 60 ml/min: geen, onder 30 ml/min: stop, tussen 30-60:aanpassing

Take home richtlijnen • Dagelijkse suppletie met ten minste 500 mg calcium en 400 IE vitamine D is bij alle patiënten noodzakelijk, tenzij er sprake is van hypercalciëmie. • Controle calciumspiegel (en vit D) voor en tijdens de toediening (denosumab > Bfn), bij nierinsufficientie ook Mg, fosfaat. • Tandarts voor start en goede orale hygiene (liefst geen orale ingrepen tijdens behandeling- zo toch nodig: minimum 8 weken na laatste toediening)

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.