sıra no atc etkin madde dünyadaki müstahzarları

January 11, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download sıra no atc etkin madde dünyadaki müstahzarları...

Description

SIRA NO

29.05.2013-10.06.2013 TARİHLERİ ARASINDA YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DÜNYADAKİ ENDİKASYONLARI MÜSTAHZARLARI LİSTEYE EKLENENLER

ATC

ETKİN MADDE

ÇOK AKTİF DURUMLARDA RR TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARININ TEDAVİSİNDE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA KULLANILIR: - YETERLİ SÜRE (EN AZ 1 YILLIK TEDAVİ) VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN (*YANIT VERMEYEN HASTALARIN TANIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR) VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

40

276

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

FİNGOLİMOD

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

İNAKTİF POLİO VİRUS

GİLENYA

İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI)

* YANIT VERMEYEN HASTALAR; 1 YILLIK TEDAVİ İLE: A) ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN HASTALAR B) ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN HASTALAR C) DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN HASTALAR D) ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR'INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST TUTAN LEZYON GÖRÜLEN HASTALAR E) BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR'LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMDAKİ HASTALAR DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR 2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR

LİSTEDEN ÇIKARILANLAR

SIRA NO 1 2 3

ANTİNEOPLASTİK VE PURİNETHİOL İMMUMMODULATÖR İLAÇLAR

PURİ-NETHOL, MERCAPTOPURİN

1. LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE 2. LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

EPLERENONE

İNSPRA

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

VİT H

BİOTİN

BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPLE HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ) (169. SIRADA GEÇMEKTEDİR, DUPLİKASYON NEDENİYLE ÇIKARILMIŞTIR)

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

RALTEGRAVİR

ISENTRESS

HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE 2 YAŞ ÜZERİNDE

ATC ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

10.06.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN EK ONAYA GEREK OLMAYAN YURTDIŞI İLAÇ LİSTESİ (Yukarıdaki değişiklikler işlenmiştir) DÜNYADAKİ ETKİN MADDE ENDİKASYONLARI MÜSTAHZARLARI CRİZOTİNİB

XALKORİ

STANDART TEDAVİLER SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN EVRE 4 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIN ALK TESTİ AKREDİTE MERKEZLERDE YAPILIP POZİTİF OLDUĞU GÖSTERİLEN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

DAKTİNOMİSİN

COSMEGEN

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

FLOROURASİL

EFUDİX KREM

SOLAR KERATOZ, BASAL CELL CA (BCC), AKTİNİK KERATOZ, SCALP'TA BAZAL CELL CA (BCC), KSERODERMA PİGMENTOZUM HASTALARININ TEDAVİSİNDE

ASTONİN, ASTONİN H, CORTİNEFF, FLORİNEF, FLUDRONEF

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

İMUKİN, ACTİMMUNE

1. OSTEOPETROZİS 2. KRONİK GRANULOMATOZ HASTALIKLAR 3. IL-12 RESEPTÖR BETA-1 EKSİKLİĞİ OLAN HASTALAR 4. HİPER İMMÜNGLOBULİN-E SENDROMU

4

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

FLUDROKORTİZON

5

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

GAMMA İNTERFERON (İNTERFERON GAMMA1B)

6

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

İKSABEPİLONE

IXEMPRA

MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1 DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ NÖROPATİSİ OLMAYAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

7

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

İPİLİMUMAB

YERVOY

EVRE 4 (METASTATİK) MALİGN MELANOMA TEDAVİSİNDE İNTERFERON VE KEMOTERAPİ SONRASI RECIST KRİTERLERİNE GÖRE KLİNİK PROGRESYON GÖSTEREN OLGULARDA, ECOG PERFORMANSI 0-1 DÜZEYİNDE OLAN VE RENAL, KARACİĞER VE KALP FONKSİYONU NORMAL OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE PROGRESYONA KADAR KULLANIM

8

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KABAZİTAKSEL

JEVTANA

HORMON REFRAKTER EVRE 4 PROSTAT KANSERİNDE DOCETAXEL / PREDNİSOLON TEDAVİSİ SONRASI RECIST KRİTERLERİNE GÖRE KLİNİK PROGRESYONU GÖSTERİLEN 70 YAŞ ALTI PERFORMANS DURUMU 0-1 DÜZEYİNDE OLAN KARACİĞER, RENAL VE KEMİK İLİĞİ FONKSİYONU NORMAL SINIRLARDA OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

9

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KARMUSTİN (BCNU)

BİCNU, BECENUN, CARMUBRIS, GLIADEL, NITRUMON

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

10

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLADRİBİN (KLORODEOKSİADENOZ LEUSTATİN, LEUSTATİNE İN)

HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ), HİSTİOSİTOZİS X, PRİMER MYELOFİBROZİS, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE 1- STANDART İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI (SİTARABİN + ANTRASİKLİN) DİRENÇLİ VEYA TEDAVİ SONRASI 1 YIL İÇİNDE NÜKSETMİŞ LÖSEMİ NEDENİYLE FLUDARABİN VE YÜKSEK DOZ SİTARABİN İÇEREN TEDAVİ (FLAG VEYA FLAG-IDA) ALMIŞ VE DİRENÇ TESBİT EDİLMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN AML HASTALARINDA, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS 2- STANDART İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI DİRENÇLİ VEYA NÜKSETMİŞ HASTALIĞI OLAN; FLUDARABİN VE YÜKSEK DOZ SİTARABİN İÇEREN TEDAVİ (FLAG VEYA FLAG-IDA) ALMIŞ VE DİRENÇ TESBİT EDİLMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN ALL VEYA LENFOBLASTİK LENFOMA HASTALARINDA, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS 3- STANDART İNDUKSİYON VE KONSOLİDASYON TEDAVİLERİ SONRASI TRANSPLANT YAPILMIŞ VE NÜKSETMİŞ, ECOG PERFORMANS DURUMU 0-1 OLAN AML VE ALL HASTALARININ KURTARMA TEDAVİSİNDE, 40 MG/M2/GÜN, 5 GÜN (= 1 SİKLUS) DOZUNDA; EN FAZLA 2 SİKLUS

11

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLOFARABİN

CLOLAR, EVOLTRA

12

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

KLORMETİN = MUSTİN HİDROKLORÜR = NİTROJEN MUSTARD

MUSTARGEN

HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES HASTALARININ TEDAVİSİNDE

13

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

L - ASPARAGİNAZ

ERWİNASE

E. COLİ'DEN ELDE EDİLEN L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE VEYA E.COLİ'DEN ELDE EDİLEN L-ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE

14

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

LOMUSTİN

BELUSTINE, CECENU, CCNU, KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR CEENU, LUCOSTIN, PRAVA

15

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

MİFAMURTİD

MEPACT

16

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

MİTOTAN

LYSODREN

ÇOCUK, ADOLESAN VE GENÇ ERİŞKİNLERDE OSTEOSARKOMLARDA; METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTABL TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONRASI DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA CUSHİNG SENDROMU, SURRENAL KORTEX TÜMÖRLERİ, ADRENOKORTİKAL KARSİNOM, ADRENAL BEZİN MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

ARRANON, ATRİANCE

RELAPS/REFRAKTER T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ/LENFOMADA (KARNOFSKY PERFORMANS DURUMU >%50 OLAN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN NÖROPATİSİ BULUNMAYAN TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN NÜKS/REFRAKTER HASTALARDA 3. BASAMAK SONRASI VEYA KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA YA DA EN AZ 3 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİNE YANITSIZ HLA UYGUN VERİCİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL/LENFOMA HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA ÇOCUKLARDA 650MG/M2/GÜN 5 GÜN; ERİŞKİNLERDE 1500MG/M2/GÜN 1., 3. VE 5. GÜNLERDE 1 KÜR SONRASI TAM REMİSYON ELDE EDİLENLERDE 21 GÜNDE BİR 2 KÜR DAHA OLMAK ÜZERE 3 KÜR UYGULANIR)

NİMOTUZUMAB

CHİMAHER

PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA; 1- PONS GLİOMLARINDA VİNORELBİN İLE KOMBİNE OLARAK, 2- GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE (GRADE 4 ASTROSİTOMLARDA) TEMOZOLOMİD'E YANIT ALINAMAYAN HASTALARDA, 3MEDULLOBLASTOMLAR'DA VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ YERLEŞİMLİ PERİFERİK NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLER PNET GRUBUNDA 2. BASAMAK TEDAVİ OLARAK, 4- 36 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BEVACİZUMAB GRUBU ANTİ-ANJİOJENİK İLAÇLARLA KOMBİNE OLARAK KULLANIMLARDA

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PEGADEMAS

ADAGEN

KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE

20

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PEGASPARGAZ

ONCASPAR

21

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PENTOSTATİN

NİPENT

17

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

18

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

19

NELARABİN

L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE VEYA LASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE NON HODGKİN LENFOMA, MYCOSİS FUNGOİDES, LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ, HAİRY CELL LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

22

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PLERİKSAFOR

MOZOBİL

1. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN NON-HODGKİN’S LENFOMA (NHL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 2. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN HODGKİN LENFOMA (HL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN 3. YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN

23

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

PROKARBAZİN

NATULAN, MATULANE

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

24

25 26 27 28

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

1- NAZOFARENKS DIŞI LOKAL İLERİ BAŞ - BOYUN KANSERLİ VE RADYODUYARLAŞTIRICI KEMOTERAPİ KULLANIMI KONTRENDİKE OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI RADYODUYARLAŞTIRICI OLARAK, 2- NÜKS YA DA METASTATİK NAZOFARENKS DIŞI BAŞ - BOYUN YASSI HÜCRELİ KANSERİ OLAN, ECOG PERFORMANS STATÜSÜ 0 YA DA 1 OLAN HASTALARDA, İLK BASAMAKTA PLATİN VE 5-FLOROURASİL İÇEREN KEMOTERAPİ REJİMİ İLE KOMBİNE OLARAK, 3- K-RAS WİLD TİP METASTATİK KOLOREKTAL HASTALARDA SALVAGE (KURTARMA) TERAPİSİNDE, 4- METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE İRİNOTEKAN VE OXALİPLATİN İÇEREN TEDAVİLERİ KULLANMIŞ HASTALARDA 3. SEÇİM TEDAVİDE İRİNOTEKAN İLE BİRLİKTE

SETUKSİMAB

ERBİTUX

EPİRUBİSİN HİDROKLORÜR

EPİRUBİSİN

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

STREPTOZOSİN

ZANOSAR

METASTATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR, MALİGN KARSİNOİD TM., PANREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR, İNSÜLİNOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TENİPOZİD

VUMON

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİROTROPİN

THYROGEN

PAPİLLER TİROİD CA, FOLİKÜLLER TİROİD CA, TİROİD CA, OPERE TİROİD CA, DİFERANSİYE TİROİD CA, TİROİD MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

29 30 31 32 33 34

35

36 37 38

39

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

TİYOTEPA TRABEKTEDİN

LEDERTEPA, TEPADİNA,THİOPLEX, ONCO OTOLOG VEYA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE TİOTEPA LOKAL VE SİSTEMİK STANDART EN AZ İKİ BASAMAK KEMOTERAPİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN METASTATİK (EVRE YONDELİS 4) LEİOMYOSARKOM VE LİPOSARKOM TEDAVİSİNDE

VİNDESİN

ELDİSİNE

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

SARGRAMOSTİM

LEUKİN

İDİOPATİK PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS

TİYOGUANİN

LANVİS

KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

DAUNOMİSİN HCL

DAUNOMİCİNA

KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

SİTARABİN

CYTARABİNE INJ 100MG, CYTARABİN İNJ. 40MG, CYTARABİNE DBL 100MG, ALEXAN 100MG, ALEXAN 40MG, ARA-CELL 100MG

AKUT MYELOSİTİK LÖSEMİ (AML), AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ (ALL), KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ (KML)

HİDROKORTİZON

CORTEF, HYDROCORTİSONE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

DAKARBAZİN

DETİCENE

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

MELFALAN (FLAKON)

ALKERAN (FLAKON)

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

İNTERFERON ALFA 2A

ROFERON-A

1. HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI/TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ) 2. MULTİPLE MYELOM 3. KUTANÖZ T HÜCRELİLENFOMA 4. PHİLADELPHİA KROMOZOM POZİTİF KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ 5. MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARA BAĞLI TROMBOZ 6. DÜŞÜK EVRELİ NON-HODGKİN LENFOMA 7. AIDS'E BAĞLI KAPOSİ SARKOMU 8. İLERLEMİŞ RENAL HÜCRE KARSİNOMU 9. MALİGN MELANOM 10. HEMANJİOM 11. KRONİK HEPATİT B (CHİLD PUGH A KATEGORİSİNDE OLAN) 12. KRONİK HEPATİT C (CHİLD PUGH A KATEGORİSİNDE OLAN) 13. KONDİLOMATA AKUMİNATA 14. BEHÇET HASTALIĞI GÖZ TUTULUMU (ÜVEİT, İRİDOSİKLİT, RETİNİT, RETİNAL VASKÜLİT, KOROİDİT DURUMLARINDAN EN AZ BİRİNİN VARLIĞI) İKİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE 15. BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI OLMAYAN DİĞER ENDOJEN ÜVEİTLERİN İKİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE

ÇOK AKTİF DURUMLARDA RR TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARININ TEDAVİSİNDE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA KULLANILIR: - YETERLİ SÜRE (EN AZ 1 YILLIK TEDAVİ) VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN (*YANIT VERMEYEN HASTALARIN TANIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR) VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

* YANIT VERMEYEN HASTALAR; 1 YILLIK TEDAVİ İLE: A) ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN HASTALAR B) ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN HASTALAR C) DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN HASTALAR D) ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR'INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST TUTAN LEZYON GÖRÜLEN HASTALAR E) BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR'LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMDAKİ HASTALAR

FİNGOLİMOD

GİLENYA

BİTHİONOL

BİTİONOL, FONERGİNE

FASCİOLA HEPATİCUM HASTALARININ TEDAVİSİNDE

DİETİLKARBAMAZİN SİTRAT

BANOCİDE, HETRAZAN, NOTEZİNE, UNİCARBAZAN

FİLORYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

ALCORTİN, DİODOQUİN, DİİYODOHİDROKSİKİNO SEBAQUİN, VYTONE, LEİN (İODOQUİNOL) YODOXİN

AMEBİAZİS, AMİBİK KOLİTİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

DİLOKSANİD FUROAT

ENTAMİZOLE

AMEBİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

İVERMEKTİN

STROMECTOL

FİLORYASİS, STRONGİLOİDİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

MEPAKRİN

ATABRİNE, MALADİN, COLLAGENAN, ACRİSUXİN

GİARDİA, COMMON VARİABLE İMMUN DEFİCİENCY SENDROMU, GİARDİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PARAMOMİSİN

HUMATİN

AMEBİAZİS, CRYPTOSPORODİAZİS, CRYPTOSPORODİUM ENFESTASYONU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

PENTAMİDİN

PENTAKARİNAT PCP, PENTAM, NEBUPENT

PNEUMOCYSTİS CARİNİİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PİGENUM AFRİKANUM

PROSTAMAL, PROSTUROL

LEİSHMANİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PİRİMETAMİN

DARAPRİM

TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

PRAZİQUANTEL

BİLTRİCİDE

KİST HİDATİK (ECCİNOCOCCUS), ŞİSTOMİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

STİBOGLUKONAT

GLUCANTİN, PENTOSTAM

KUTANOZ LEİSCHMANİAZİS, LEİSCHMANİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

53

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

54

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR

55

56

57 58 59 60 61 62 63

ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR ANTİPARAZİTEL İLAÇLAR İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

SULFADİAZİN + EFEDRİN SULFADİAZİNAC

TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİABENDAZOL

MİNTEZOL

STRONGİLOİDİYAZ KUTANÖZ LARVA MİGRANS VİSERAL LARVA MİGRANS TRİŞİNELLOZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİLBROKİNOL, TİLİKUİNOL

İNTETRİX

AMEBİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TİNİDAZOL

FASİGYN, TINDAMAX

TRİCHOMONİASİS GİARDİASİS AMEBİASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

TRİCLABENDAZOLE

EGATEN, FASİNEX

FASCİOLA HEPATİCUM, FASCİOLASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

L - METİONİN

METHİONİN TB

SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI) TEDAVİSİNDE

METİRAPON

METOPİRON

CUSHİNG SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

ORAL ŞELASYON

BIO-CHELATTM HEAVY METAL CHELATOR

METAL ZEHIRLENMELERI

PENTAGASTRİN

PEPTAVLON

PENTAGASTRİN UYARI TESTİ İÇİN

SODYUM AMOBARBİTAL

AMYTAL

WADA TESTİ (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK)

TRİENTİNE

SYPRINE

WİLSON HASTALIĞI, SİSTEMİK SKLEROZ, SKLERODERMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

64

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

65

DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

YAĞ ASİTLERİNİN İYOTLU ETİL ESTERLERİ LİPİODOL KARIŞIMI (KOMBİNE İYOT) FOLİNİK ASİT ANTREX TABLET (KALSİYUM TUZU)

66

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DAPSON

DAPSON, MALOPRIM, DISULONE, NOVASULFON, SERVIDAPSONE, SULFONA

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

67

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DİMETİL FUMARAT

FUMADERM KAP

PSÖRİAZİS (TAMOXİFEN VE AROMASİN KULLANMIŞ HASTALARDA)

KANSER TEDAVİSİNDE KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANIMI

KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR

68

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

DOXEPİN (DOKSEPİN)

DOXEPIA, XEPIN, ADAPIN, ANTEN, APONAL, DEPTRAN, DONEURIN, DOXAL, DOXE, ÜRTİKER, ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE ESPADOX, GİLEX, MAREEN, SINEQUAN, TRIADAPIN, XEPIN, ZONALON

69

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ

GANGREN GELİŞMEMİŞ, OSTEOMİYELİTİ OLMAYAN VE İNFEKSİYONU TEDAVİ OLMUŞ AÇIK DİYABETİK AYAK ÜLSERLERİ HEBERPROT-P® EPİDERMAL (STANDART KULLANIMI 8 HAFTA OLMAKLA BİRLİKTE MAKSİMUM 12 HAFTAYI GEÇEMEZ) BULUNAN HASTALARININ GROWTH FACTOR TEDAVİSİNDE

70

DERMATOLOJİK İLAÇLAR

GLİKOPİROLAT

71 72

DERMATOLOJİK İLAÇLAR DUYUSAL ORGANLAR

MONOBENZON ASEKLİDİN DİBROMPROMADİN İZOTİONAT DİMETİKON ENBUKRİLAT

ROBİNUL, ACPAN, GASTRODYN BENOQUİNE KREM GLAUNORM BROLEN, BRULİDİNE, RBC, SWARM OPHTASİLOXANE HİSTOACRYL

GENERALİZE HİPERHİDROZ VİTİLİGO HASTALARININ TEDAVİSİNDE GLOKOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE

73

DUYUSAL ORGANLAR

74 75

DUYUSAL ORGANLAR DUYUSAL ORGANLAR

76

DUYUSAL ORGANLAR

KALSİYUM KARBONAT FLORİCAL, + SODYUM FLORUR, NATRİUM FLORİD 25 MG NATRİUM FLORİD 25 MG

OTOSKLEROZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

77 78

DUYUSAL ORGANLAR DUYUSAL ORGANLAR

METAZOLAMİD TAFLUPROST

NEPTAZANE SAFLUTAN

AÇIK AÇILI GLOKOM, SEKONDER GLOKOM BENZALKONYUM KLORÜR ALLERJİSİ OLAN GLOKOM HASTALARINDA

79

DUYUSAL ORGANLAR

GOLİMUMAB

SİMPONİ

DİĞER TEDAVİLERE DİRENÇLİ ÜVEİT: KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, SİKLOSPORİN-A, METOTREKSAT, MİKOFENALİK ASİT (EN AZ ÜÇÜNÜN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE

80

GENİTOÜRİNER SİSTEM

LİTHOSTAT

BÖBREK TAŞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

81

GENİTOÜRİNER SİSTEM

ACETOHYDROXAMİC ACİD ANDROSTANOLON

ANDRACTİM JEL

MİKROPENİS, AMBİGEUS GENİTALE, 5-ALFA REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON

82

GENİTOÜRİNER SİSTEM

BETANEKOL KLORÜR

MYOCHOLİNE, MYOTONİNE, MESANENİN NÖROMÜSKÜLER BOZUKLUKLARI, NÖROJENİK MESANE, ATONİK MESANE, HİPOTONİK MESANE, URECHOLİNE İNKONTİNANS, NÖROPATİK MESANE

GENİTOÜRİNER SİSTEM

BİKARBONAT OLUŞTURAN TUZLAR (POTASYUM SODYUM HİDROJEN SİTRAT)

URALYT - U

SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROTİLİAZİS, NEFROKALSİNOZİS, UROLİTHİAZİS, SİSTİN TAŞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

PREEKLAMPSİ, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

İNTERSTİYEL SİSTİT, KUTANOZ AMİLOİDOZİS NÖROJENİK MESANE, HİPOKONTRAKTİL MESANE

83

AKANTAMOEBA KERATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KORNEA ÖDEMİ, TRAVMASI, BÜLLOZ KERATOPATİ FUNDUS VARİSLERİ

84

GENİTOÜRİNER SİSTEM

DİHİDRALAZİN SÜLFAT

ADELPHAN-ESİDREX, ADELPHANE, ADELPHANEESİDREX, BEPTAZİNE, BEPTAZİNE-H, DEPRESSAN, NEPRESOL, NEPRESSOL, TRİNİTON, TRİRESİD K

85 86

GENİTOÜRİNER SİSTEM GENİTOÜRİNER SİSTEM

DİMETİL SULFOKSİD DİSTİGMİNE

RIMSO UBRETİD

87

GENİTOÜRİNER SİSTEM

GONADORELİN ASETAT KRYPTOCUR SPREY

İNMEMİŞ TESTİS

88

GENİTOÜRİNER SİSTEM

KALLİDİNOJENAZ (KALLİKREİN)

PADUTİN

PRİMER İNFERTİLİTE, OLİGOSPERMİ, ASTENOSPERMİA, ERKEK İNFERTİLİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE

89

GENİTOÜRİNER SİSTEM

KORTİKOTROPİN

ACTH FLK, STİMULO - ACTH

ADRENOGENİTAL SENDROM, ADRENAL HİPERPLAZİ (TEST AMAÇLI)

FOSRENOL

KBY HASTALARININ TEDAVİSİNDE

URO-VAXOM

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU, NEFROLİTİAZİS, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

LANTANYUM KARBONAT LİYOFİLİZE E.COLİ BAKTERİYEL LİZATI

90

GENİTOÜRİNER SİSTEM

91

GENİTOÜRİNER SİSTEM

92

GENİTOÜRİNER SİSTEM

PENTOSAN POLİSÜLFAT ELMİRON, ANSO, FİBROCİDE İNTERSTİSİYEL SİSTİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE

93

GENİTOÜRİNER SİSTEM

POTASYUM AMINO BENZOAT

POTABA, POTABEX, PABALATE-SF

PEYRONİE HASTALIĞI (BALANİT KSEROTİKA OBLİTERANS), ENDURATİS PLASTİCAPENİS, MORFEA, SKLERODERMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

94

GENİTOÜRİNER SİSTEM

PROSTAGLANDİN E1 (ALPROSTADİL)

CAVERJECT 10 MCG / ML AMP

EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

95

GENİTOÜRİNER SİSTEM VE SEKS HORMONLARI

TESTOSTERONE

ANDRODERM TTS, TESTOVİRON AMP

PANHİPOPİTUİTARİZM, ERİŞKİN ANDROJEN YETMEZLİĞİ, HİPOGONADİZM, PARSİYEL ANDROGEN REZİSTANSI, MİKROPENİS, PUBERTE PREKOKS, GECİKMİŞ PUBERTE, TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

96

GENİTOÜRİNER SİSTEM, ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNMODÜLATÖRLER

ETİNİL ESTRADİOL

ETHİNYL ESTRADİOL

HİPOGONADİZM, PROSTAT CA, TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA), PRİMER OVERYAN SENDROMU, HERMAFRODİZM, OVER DİSFONKSİYONU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

97

GENİTOÜRİNER SİSTEM, METABOLİZMA

TİOPRONİN

ACADIONE, THİOLA, CAPTİMER, SUTİLAN, THİOSOL

SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), SİSTİNÜRİ, BÖBREK TAŞI, NEFROLİTİAZİS, AMİNO ASİT TAŞIMA BOZUKLUKLARI

98

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

AMSACRİNE

AMSIDYL, AMSIDINE, AMSA PD, AMEKRİN, AMSALYO

AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ, AKUT MYELOİD LÖSEMİ, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

99

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

ARSENİC TRİOXİDE

TRİSENOX

MULTİPLE MYELOM, AML - M3, AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

100

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

AT KAYNAKLI ANTİ İNSAN TİMOSİT GLOBULİNİ

LYMPHOGLOBULİN

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ, APLASTİK ANEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

101

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

BEKSAROTEN

TARGRETİN

LENFOMATOİD PAPÜLOZİS, KÜTANÖZ T-CELL LENFOMA, MİKOZİS FUNGOİDES OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

RİBOMUSTİN, TREANDA, BENDİT

A. FLUDARABİN İÇEREN TEDAVİ KOMBİNASYONLARI İÇİN UYGUN OLMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE 0, 1 VEYA 2 OLAN, DEL 17P MUTASYONU BULUNMAYAN, 75 YAŞ VE ALTINDAKİ İLERİ EVRE (BİNET B VEYA C) KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) HASTALARININ BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE STEROİD İLE BİRLİKTE KULLANILIR, TEDAVİYE EN FAZLA 6 KÜR DEVAM EDİLEBİLİR. B. OTOLOG NAKİL ADAYI OLMAYAN VE/VEYA 65 YAŞ VE ÜZERİ, TEDAVİ GEREKTİREN VE RİTUKSİMABLI REJİMLER DAHİL EN AZ 3 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ FOLLİKÜLER NON-HODGKİN LENFOMADA 120 MG/M2/GÜN 21 GÜNDE BİR 2 GÜN (D1,D2) EN FAZLA 8 KÜR KULLANILIR C. OTOLOG NAKİL ADAYI OLMAYAN VE/VEYA 65 YAŞ VE ÜZERİ, MIPI SKORU ORTA-YÜKSEK RİTUKSİMABLI REJİMLER DAHİL EN AZ 2 DİZİ TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ MANTLE HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMADA 120 MG/M2/GÜN 21 GÜNDE BİR 2 GÜN (D1,D2) EN FAZLA 6 KÜR KULLANILIR D. OTOLOG NAKİL ADAYI OLMAYAN VE/VEYA 65 YAŞ VE ÜZERİ, ÇOKLU KEMOTERAPİ, TALİDOMİD, BORTEZOMİB VE LENOLİDOMİD GİBİ STANDART RUHSATLI TEDAVİLERE YANITSIZ (DİRENÇLİ) VEYA BU TEDAVİLER SONRASINDA ERKEN NÜKS (%1 ŞİSTOSİT VARLIĞI, DİREKT COOMBS NEGATİFLİĞİ VE LDH YÜKSEKLİĞİ) VE 2. BAŞKA ŞEKİLDE (YAYGIN DAMARİÇİ PIHTILAŞMA SENDROMU, İLAÇ ETKİSİ, İMMUN NEDENLER V.B.) AÇIKLANAMAYAN TROMBOSİTOPENİ (TROMBOSİT SAYISININ 5% OLAN HASTALARDA KULLANILIR) B. EKULİZUMAB, AYRICA AŞAĞIDAKİ 2 MADDEDEN HERHANGİ BİRİ VARLIĞINDA KULLANILABİLİR: 1. DAHA ÖNCE aHÜS TANISI ALMIŞ DİYALİZE BAĞIMLI OLAN VE/VEYA TRANSPLANTASYON PLANLANAN SON DÖNEM BÖBREK YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA 2. aHÜS NEDENİYLE BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA NÜKSÜ ÖNLEMEK AMACIYLA II. TEDAVİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: • TEDAVİYE İLK BAŞVURUDA EKULİZUMAB KULLANIMI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA OLUR FORMU (EK-6) VE AŞI SERTİFİKASI (EK-7) DOLDURULMALIDIR. • İKİ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA VEYA AŞILANMAYI TAKİBEN 2 HAFTA GEÇMEDEN EKULİZUMAB BAŞLANMASI GEREKEN HASTALARDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULANMALIDIR. III. DOZAJ: 18 YAŞ ve ÜZERİNDEKİ ERİŞKİN HASTALARDA: BAŞLANGIÇ DOZU: (İLK 4 HAFTA), 1200MG; SONRAKRİTERLERİNE 14±2 GÜNDE BİR 1200AĞIR MG. 1ALLOJENEİK KÖK 900MG/HAFTA HÜCRE NAKLİNİ İZLEYEN İLKİDAME: 3 HAFTABEŞİNCİ İÇİNDE HAFTA SEATTLE VEYA DAHA BALTİMORE GÖRE HEPATİK VENO-OKLUSİF HASTALIK (VOH) GELİŞEN HASTALARDA TEDAVİ AMACIYLA VEYA, 2- ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIĞINDA OLUP AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARDAN EN AZ BİRİNE SAHİP (VOH GELİŞME RİSKİ YÜKSEK) HASTALARDA PROFİLAKTİK OLARAK KULLANILIR: A. DAHA ÖNCE KARACİĞERİ İÇERECEK ŞEKİLDE KARIN BÖLGESİNE RADYOTERAPİ ALAN HASTALAR, B. KARACİĞER BİYOPSİSİ İLE KANITLANMIŞ KARACİĞER FİBROZU, SİROZU VEYA HEMAKROMATOZU BULUNAN HASTALAR, C. SEROLOJİ VE VİRUS YÜKÜ İLE KANITLANMIŞ HEPATİT B VE/VEYA HEPATİT C ENFEKSİYONLU HASTALAR, D. DAHA ÖNCE MİYELOABLATİF HAZIRLIK REJİMLERI İLE NAKİL OLMUŞ HASTALAR, E. HAZIRLIK REJİMİNDE BUSULFAN KULLANILAN HASTALAR, F. NAKİL ÖNCESI SON 3 AY İÇİNDE GEMTUZUMAB OZOGAMİSİN KULLANILMIŞ HASTALAR, G. AKRABA DIŞI VERİCİDEN NAKİL YAPILAN HASTALAR, H. YEDİ YAŞ ÖNCESİ YAPILAN ALLOJENEİK NAKİLLER.

112

KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR

DEFİBROTİD

PROCYCLİDE, DASOVAS, NORAVİD

113

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DEXRAZOXANE

CARDİOXANE, SAVENE, TOTECT, ZİNECARD

KEMOTERAPİYE BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİTEYİ ÖNLEMEDE KULLANILIR.

114

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİPRİDAMOL

PERSANTİN

TEST AMAÇLI TEK KULLANIM

115

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

HİDROKLOROTİAZİD

ESİDREX

ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

116

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İBUPROFEN I.V.

PEDEA I.V.

PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

117

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İNDOMETAZİN

İNDOMET AMP, İNDOCİD AMP, CONFORTİD AMP

PREMATURE BEBEK, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS), PATENT DUCTUS ARTERIOZUS, NEONATAL BARTTER SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

118

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İNOZİTOL NİKOTİNAT

NİCOLİP

HİPOLİPOPROTEİNEMİ, FAMİLİYAL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

119

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

İZOPRENALİN (İZOPROTERENOL)

İSUPREL

KALP TRANSPLANTASYONU, DİLATE KARDİYOMYOPATİ, SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA

120

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

KARBOPROST

PROSTİN 15M

PDA, PULMONER ATREZİ, SAĞ KALP HİPOPLAZİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

121

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

KETANSERİN

SUFREXAL

HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

122

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

KLOROTİAZİD

DİURİL

DİRENÇLİ HİPERTANSİYON, HİPERKALSİÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

123

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

LABETOLOL

TRANDATE

HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

124

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MEKSİLETİN

MEXİTİL

VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER ARİTMİ, VENTRİKÜLER FİBRİLASYON, SIK VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL, MİYOTONİK BOZUKLUKLAR, MİYOTONİA KONJENİTA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

125

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MIDODRINE

GUTRON, AMATINE, PROAMATINE, METLIGINE

VASOVAGAL SENKOP, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE BAĞLI HİPOTANSİYON, ÖNLENEMEYEN HİPOTANSİF ATAK, ORTOSTATİK (POSTURAL) HİPOTANSİYON+E134

126

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MİLRİNONE LAKTAT

COROTROP, PRİMACOR

DİLATE KARDİOMYOPATİ, KALP YETMEZLİĞİ, MYOKARDİT, FALLOT TETRALOJİSİ, KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI,VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT HASTALARININ TEDAVİSİNDE

127

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

MİNOKSİDİL

LONOLOX TB, LONİTEN TB

MALİGN HİPERTANSİYON, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ + HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

128

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

NADOLOL

129

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

NAFTİDROFURİL

130

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

131

ANABET, APO-NADOL, CORGARD, CORZİDE, SOLGOL, SOTAZİDEN N DUSODRİL, NAFTODRİL, PRAXİLENE

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI, BUERGER HASTALIĞI, BEYİN, GÖZ, KULAĞIN DOLAŞIM BOZUKLUKLARI, RAYNAUD HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

NİKORANDİL

DANCOR

VAZOSPASTİK ANGİNA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

RANOLAZİN

RANEXA

ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, MEDİKAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ STABİL ANJİNA PEKTORİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE

132

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

TREPROSTİNİL

REMODULİN

PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

133

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

ADRENALİNE

EPIPEN, FASTJECT

ANAFLAKSİ, ANGİONOROTİK ÖDEM, VENOM, ARI ALERJİSİ, İLAÇ ALERJİSİ, GIDA ALERJİSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

134

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

ASENOKUMAROL

SİNTRON

AORT VEYA MİTRAL KAPAK REPLASMANI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

135

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

BERAPROST

DORNER

BUERGER HASTALIĞI, TROMBO EMBOLİK HASTALIK, HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

136

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

BİVALİRUDİN

ANGİOMAX, ANGİOX

ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI, KORONER ARTER HASTALIĞI, HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

137

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

BRETİLYUM TOSİLAT

BRETYLOL, BRETYLATE

VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, VENTRİKÜLER FLATTER

138

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİJİTOKSİN

139

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

DİZOPİRAMİT

CRYSTODİGİN, DİGİMED, DİGİMERCK RYTHMODAN, NORPACE, DİCORANTİL, DİSONORM, ISOMİDE

UZUN QT SENDROMU, HİPERADRENERJİK POLİMORFİK VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KARDİYOMYOPATİ, İDİOPATİK HİPERTROFİK SUBAORTİK STENOZ, ARİTMİ, FİBRİLASYON, TAŞİKARDİ

140

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

ENOKSİMON

PERFAN

ARTERYEL SWİTCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİYEL BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT HASTALARININ TEDAVİSİNDE

141

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

EPOPROSTENOL

EPOALLEN, FLOLAN, GLAXOPROST

PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

142

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

FLECAİNİD

TAMBOCOR

PAROKSİSMAL ARTRİYAL TAŞİKARDİ (PAT), PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF), ARTRİYAL FİBRİLASYON, VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ,VENTRİKÜLER PREMATÜR DEPOLARİZASYON, VENTRİKÜLER ARİTMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

143

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

GALLOPAMİL (KALSİYUM ANTAGONİSTLERİ)

PROCORUM, ALGOCOR

ARİTMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

144

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

GUANETİDİN

İSMELİN

REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

145

KARDİOVASKÜLER SİSTEM, DUYUSAL SİSTEM

GUANETİDİN MONOSÜLFAT + DİPİVEFRİNE HCL

THİLODİGON

TİROTOKSİKOZ GÖZ TUTULUMU, GRAVES HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

146

KARDİOVASKÜLER SİSTEM, SİNİR SİSTEMİ, DUYUSAL ORGANLAR

KLONİDİN

CATAPRESAN, PARACEFAN

DİĞER ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ OLGULARDA, PROKSİMAL OTONOMİK ATAK, HİPERKİNEZİS, OTİZM, HİPERAKTİF DURUMLAR, BOY KISALIĞI İÇİN TEST AMAÇLI, KARDİAK ARİTMİ, BÜYÜME GERİLİĞİ, ANKSİYETE, TOURETTES SENDROMU, WITHDRAWAL SENDROMU = YOKSUNLUK SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

147 148

KARDİOVASKÜLER, GENİTOÜRİNER KARDİOVASKÜLER, GENİTOÜRİNER SİSTEM

HİDRALAZİN PHENTOLAMİNE

APRESOLİN, HYDRAPRES, HİDRAL REGITIN, HERIVYL, INVICORP, VASOMAX TAUREDON, AUROLATE, MIOCRİN, MIOCRISIN EVOXAC TENSİLON FLK ULORİC, ADENURİC

149

KAS İSKELET SİSTEMİ

ALTIN NA TİYOMALAT

150 151 152

KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ

CEVİMELİNE EDROFONYUM FEBUKSOSTAT

153

KAS İSKELET SİSTEMİ

KALSİYUM KARBONAT + SODYUM MONOFLOROFOSFAT

TRİDİN

154

KAS İSKELET SİSTEMİ

KOLŞİSİN

COLCİSİN

155

KAS İSKELET SİSTEMİ

OROTİYOPROL

156

KAS İSKELET SİSTEMİ

PİRİDOSTİGMİN

157

KAS İSKELET SİSTEMİ

PROBENESİD

158 159

KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ

SULİNDAK SÜLFİNPİRAZON

ALLO CHRYSİNE MESTİNON ŞRP, MESTİNON 10 MG TB BENEMİD, BENCID, PROBALAN, PROBENECIL, PROBEN-C, SOLPURIN SULİNDAL SULFİNONA, ENTUREN

160

KAS İSKELET SİSTEMİ

CANAKİNUMAB

İLARİS

RENAL ARTER STENOZU, HİPERTANSİYON, KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ, PREEKLEMPSİ, ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM FEOKROMASİTOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE ROMATOİD ARTRİT, JUVENİL ROMATOİD ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE SJÖGREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) HASTALARININ TEDAVİSİNDE MYASTENİA GRAVİS, OKULER MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE PRİMER OSTEOPOROZ (DİRENÇLİ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE BEHÇET HASTALIĞI, AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF), GUT HASTALIĞI, HEREDOFAMİLİAL AMİLOİDOZİS (TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN PREPARATLARINA KARŞI ALLERJİSİ YADA DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE MYASTENİA GRAVİS, KONJENİTAL MYASTENİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİDOFOVİR İLE BİRLİKTE, GUT, KRONİK HİPERÜRİSEMİ ADENOMATOZ POLİPOSİS, PEUTZ JEGHERS SENDROMU GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE 1- TEDAVİYE DİRENÇLİ AKUT GUT ARTRİTİ: KORTİKOSTEROİD, NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR, KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 2- TEDAVİYE DİRENÇLİ FMF: KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE

161

KAS İSKELET SİSTEMİ

ANAKİNRA

162

KAS İSKELET SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

3,4 DİAMİNOPiRİDİN

DAP

KONJENİTAL MYASTENİA, EATON LAMBERT SENDROMU

ALGLUCOSİDASE ALFA

MYOZYME

POMPE HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

AMYLOPECTIN

GLYCOSADE (MODIFIYE MISIR NIŞASTASI)

GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA

ARGININ

L-ARGININ

ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

163 164 165

KİNERET

1- KOLŞİSİN DİRENÇLİ FMF : KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 2- TEDAVİYE DİRENÇLİ ADULT STİLL HASTALIĞI : 1)KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT, SİKLOSPORİN-A, LEFLUNAMİD ( EN AZ İKİSİNİN ÜÇ AY KULLANIMI GEREKMEKTEDİR) 2) ANTİ TNF İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 3- TEDAVİYE DİRENÇLİ SİSTEMİK BAŞLANGIÇLI JUVENİL ARTRİT: KORTİKOSTEROİD, METOTREKSAT KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 4- TEDAVİYE DİRENÇLİ GUT VE TOFÜSLÜ GUT: KORTİKOSTEROİD, NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR, KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 5- TEDAVİYE DİRENÇLİ CASTLEMAN HASTALIĞI: KORTİKOSTEROİD, ANTİ IL-6 MONOKLONALLARI KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 6- TEDAVİYE DİRENÇLİ TEKRARLAYAN POLİKONDRİT: DAPSON, KORTİKOSTEROİD, AZATİOPRİN, METOTREKSAT, SİKLOFOSFAMİD, MİKOFENAT MOFETİL, İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN, SİKLOSPORİN-A KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 7- TEDAVİYE DİRENÇLİ KRİOKROPİN İLİŞKİLİ OTOİNFLAMATUVAR HASTALIK: CANAKİNUMAB KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 8- MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, SİKLOSPORİN-A KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 9- TEDAVİYE DİRENÇLİ SCHNİTZLER SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, KOLŞİSİN, METOTREKSAT KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 10- TEDAVİYE DİRENÇLİ SWEET SENDROMU: KORTİKOSTEROİD, KOLŞİSİN, ORAL POTASYUM İODİD, SİKLOSPORİN-A, DAPSON, AZATİOPRİN, SİKLOFOSFAMİD, METOTREKSAT, İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE 11- FMF'E SEKONDER AMİLOİDOZ: KOLŞİSİN KULLANIMI SONRASINDA PROGRESYON HALİNDE

166

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BETAİN HCL

BETAİNE

HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN METABOLİZMASI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

167

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BETAİN

CYSTADANE

HOMOSİSTİNÜRİ, B-SENTAZ EKSİKLİĞİ, KOBALAMİN METABOLİZMASI DEFEKTİ, DOĞUMSAL METABOLİK BOZUKLUKLAR, SİSTATİYONÜRİ, METİL TETRAHİDROKSİ FOLAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

168

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BİOTİN (VİT H)

BİOTİN

DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIK, BİOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ, MULTİPIL HİDROKSİKARBOKSİLAZ EKSİKLİĞİ, HALOKARBOKSİLAZ SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORGANİK ASİDEMİ, LAKTİK ASİDOZ, MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MYOPATİ), PROPİYONİK ASİDEMİ, BİOTİN EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

169

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BÜYÜK NÖTRAL AMİNOASİTLER

NEOPHE POWDER AND TABLETS

FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

170

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

CARGLUMİC ASİT

CARBAGLU

HİPERAMMONAEMİA, ÜRE SİKLUS DEFEKTİ (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ), PROPİYONİK ASİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

D- MANNOSE POWDER

D-MANNOSE NOW 100% POWDER

DOĞUŞTAN GLİKOZİLASYON BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

BEXİNE

DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, NON-KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

BEXINE TABLET

NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

171 172 173

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

DEKSTROMETORFAN HBR DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE

174

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

DİKLOROASETİK ASİT

DİKLOROASETİK ASİT

KRONİK LAKTİK ASİDOZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

175

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

D-PENİSİLAMİN

METALCAPTASE, ATAMİR, ARTAMİN, CUPRİMİNE, MERCAPTYL, TROLOVOL

WİLSON HASTALIĞI (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON), SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ), SİSTİN TAŞI (SİSTİNOZİS), İNTRA HEPATİK KOLESTAZ, POLİMYOZİT, OVERLAP SENDROMU, MORFEA, BAKIR METABOLİZMASI BOZUKLUĞU, ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE

FOSFAT

PHOSPHATE SANDOZ, REDUKTO SPESİYAL

RAŞİTİZM, RİKETSİYA, SİSTİNOZİS, FANCONİ SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

GALSULFAZ

NAGLAZYME

MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU)

GLISIN IÇERMEYEN MAMA

NKH ANAMIX (X-GLY ANALOG) 400G POWDER MAMA

NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ

GLİSERİL TRİKAPRİLAT (ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİT)

MCT OİL, MIGLYOL, LİQUİGEN

YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI (1- PRİMER KARNİTİN EKSİKLİĞİ 2- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 1 EKSİKLİĞİ 3- KARNİTİN PALMİTOYİL TRANSFERAZ 2 EKSİKLİĞİ 4- KARNİTİN TRANSLOKAZ EKSİKLİĞİ 5- SEKONDER KARNİTİN EKSİKLİKLERİ 6-ÇOK UZUN-UZUN-ORTA-KISA ZİNCİRLİ AÇİL-COA DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ), PRİMER İNTESTİNAL LENFANJEKTAZİ, KİSTİK FİBROZİS, ABETALİPOPROTEİNEMİ, HİPOBETALİPOPROTEİNEMİ, KISA BARSAK SENDROMU, PANKREATİK YETMEZLİK, KRONİK KOLESTAZ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, HİPERTRİGLİSERİDEMİ, ŞİLÖZ EFÜZYON, TİP 1 HİPERLİPOPROTEİNEMİ, BAĞIRSAK REZEKSİYONU(OPERASYONLA ÇIKARILMASI) SONUCU MALABSORBSİYON, LİPOPROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

GLYCERYL TRİOLEATE

GTO OİL

ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

İDURSULFASE

ELAPRASE

HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

176 177 178

179

180 181

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

182

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

İZOLÖSİN

FALKAMIN,ISORAM,ISOBRAN ORGANİK ASİDEMİLER (METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR CH, SARGENOR SPORT HASTALIĞI)

183

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KALSİTRİOL

ROCALTROL DAMLA

VİTAMİN D BAĞLI TİP 1 RAŞİTİZM OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

184

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

BLUE BERRY

HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

CHENOFALK, XENBİLOX

DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK, SEROBROTENDİNÖZ KSANTOMATOSİZ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

COENZYME Q10, BİO QUİNONE COENZYME Q10 CHOLESTEROL MODULE, CHOLESTEROL POWDER

LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ, GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI, FRİEDREİCH ATAKSİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

185 186 187 188 189 190 191 192

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

KALSİYUM MAGNEZYUM SİTRAT LİKİDİ KENODEOKSİKOLİK ASİT KOENZİM Q10 KOLESTEROL

SMİTH-LAMİ-OPİTZ SENDROMU, KOLESTEROL METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

KREATIN MONOHIDRAT CAPROFIDES HEMOSTATICO MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, KREATİN EKSİKLİĞİ SENDROMLARI, GYRATE ATROFİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KROMOLİN SODYUM

CROMOSOL KAPSÜL

GIDA ALERJİSİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

L - İZOLÖSİN

İZOLEUSİN

METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU)

LARGE NEUTRAL AMİNO PREKUNİL TB ACİDS (LNAA) LIZIN

FENİLKETONÜRİ

BELİSİNA,COURASTEN,EUZY ÜRE SİKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE MA LİSİNA,FERROCHELATE

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205

206

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

LORENZO'NUN YAĞI + GLİSERİL TRİOLEAT MERCAPTAMİN BİTARTARAT METİLEN TETRAHİDRO FOLAT MONOBAZİK VE DİBAZİKFOSFAT TUZLARI

LORENZO'S OIL, GTO OİL

ADRENOLÖKÖDİSTROFİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE

CYSTEAMİNE - MERCAMİNE, SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE CYSTAGON METHİONIN GRANÜL

METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

K - PHOS - NEUTRAL

D VİTAMİNİNE BAĞIMLI RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK RİKETSİYA HASTALARININ TEDAVİSİNDE

NİKOTİNAMİT

NİCOBİON

NİKOTİNİK ASİT YETMEZLİĞİ, HİPERLİPİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

OKSANDROLON

ANAVAR, BONAVAR, LONAVAR, OXANDRİN

BOY KISALIĞI HASTALARININ TEDAVİSİNDE

OLSALAZİNE SODİUM

DİPENTUM

ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE

AMEU,AMNIHİPERTRİGLİSERİDEMİ (TRİGLİSERİT'İ 400MG/DL’NİN ÜZERİNDE OLANLARDA), GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI OLAN OMEGA-3 YAĞ ASITLERI 3,ANDROLISTICA,BIONAGRO HASTALARIN TEDAVİSİNDE L PLUS,CARSİOACE OXİTRİPTAN FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN TRİPT-OH, LEVOTHYM (OKSİTRİPTAN) HASTALARIN TEDAVİSİNDE PHTONADİONE (K MEPHYTON TB BİLİER ATREZİ SİROZ, ALAGİLLE SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE VİTAMİNLERİ) POTASYUM, FOSFAT, ADDİPHOS HİPOFOSFATEMİ, OSTEOMALAZİ, PREMATÜRE RİKETSİYA HASTALARININ TEDAVİSİNDE SODYUM PREPARATI GLUTARİK ASİDÜRİ, MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR, LİPİT MİYOPATİSİ VE GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ RİBOFLAVİN BEFLAVİNE TEDAVİSİNDE FENILKETONÜRİDE [BH4 YÜKLEME TESTİNDE BH4 VERİLMESİ ÖNCESİ (0. DAKIKA) FENİLALANİN DÜZEYINE GÖRE EN AZ SAPROPTERIN %30 DÜŞME VE FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTMA OLMASI DURUMUNDA (FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 KUVAN DIHYDROCHLORIDE ARTIŞ SADECE TEDAVİ BAŞLANGICINDA İSTENMEKTEDİR, İDAME TEDAVİSİNDE GEREK YOKTUR) ], BH4 METABOLİZMASI BOZUKLUĞUNDA SERIN

L-SERINE POWDER

SERİN AMİNOASİDİ METABOLİZMA BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

SİSAPRİD

PREPULSİD

KRONİK İNTESTİNAL PSEUDOOBSTRÜKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE

208

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SİTRÜLLİN

STIMOL, EPURAM, BIOSTIMOL, DYNERGUM, IPOAZOTAL, NECROPLEX, ORNITARGIN, POLILEVO, STIMUFOR

LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI, ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

209

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODIUM DICHLOROACETAT

SODIUM DICHLOROACETATE MİTOKONDRİAL HASTALIKLAR VE KONJENİTAL LAKTİK ASİDOZ 500 MG 1ML

210

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM BİKARBONAT + POTASYUM PHOSPHATE - SANDOZ, BİKARBONAT + REDUCTO - SPECİAL DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT

FOSFOR METABOLİZMASI BOZUKLUĞU, RİKETSİYA, HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİ, FANCONİ SENDROMU, RAŞİTİZİM, OSTEOMALAZİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

211

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM FENİLASETAT AMMONUL + SODYUM BENZOAT

ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

207

212 213 214 215 216 217 218 219

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

SODYUM FENİLBÜTİRAT AMMONAPS WİNSTROL, MENABOL, STROMBA, NEURABOL TETRAHİDROBİOPTERİN TETRAHİDROBİOPTERİN (BH4)

ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ, SİTRULLİNEMİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ, ARJİNİNEMİ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

STANOZOLOL

HEREDİTER ANJİYOÖDEM (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

UBİKİNON

CO-ENZYM Q

VALİN

VALİN

TETRAHİDROBİOPTERİN EKSİKLİĞİ, FENİLKETONÜRİ, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE MİTOKONDRİAL HASTALIK (MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, MİTOKONDRİAL MİYOPATİ), KARDİYOMYOPATİ, KOENZİM Q PRİMER EKSİKLİĞİ, GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 2, MULTİPLE ACYL CO-A DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE ORGANİK ASİDEMİLER [METİLMALONİK ASİDEMİ, PROPİYONİK ASİDEMİ, İZOVALERİK ASİDEMİ, MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI]

VITAMIN B1 (TIAMIN)

BENERVA

MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

PYRIDOXAL PHOSPHATE

GYRATE ATROFİSİ, HOMOSİSTİNÜRİ, HİPEROKZALÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

AQUADEKS

KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA DESTEK AMAÇLI OLARAK PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİNE BAĞLI EPİLEPSİ, PİRİDOKSAL 5 FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE

VITAMIN B6 (PIRIDOKSIN) VİTAMİN MİNERAL KOMPLEKSİ

220

SİNDİRİM SİSTEMİ VE PİRİDOKSİN METABOLİZMA, SİNİR SİSTEMİ

PİRİDOKSAL-5P, PURE CAP.

221

SİNİR SİSTEMİ

BAKLOFEN

LİORESAL İNTRATEKAL

222

SİNİR SİSTEMİ

BENZATROPİN MESİLAT BENZTROP, COGENTİN

223

SİNİR SİSTEMİ

DALFAMPRİDİN

AMPYRA

224

SİNİR SİSTEMİ

DANTROLEN

DANTROLEN, DANTRALEN, DANTAMACRIN, DANLENE

HERTÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ VE/VEYA MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ, NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM, SPASTİSİTE, SPASTİK TETRAPLEJİ, SPASTİK HEMİPLEJİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

225

SİNİR SİSTEMİ

DİHİDROERGOTAMİN AMP

DİHYDERGOT

MİGREN HASTALARININ TEDAVİSİNDE

SPASTİK PARAPLEJİ, SPASTİK TETRAPLEJİ,CEREBRAL PALSİ, SPASTİSİTE, MULTİPLE SKLEROZ, SPASTİK HEMİPLEJİ, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE PARKİNSON, PARKİNSONİZM, TARDİV DİSKİNESİA, HİPERSALİVASYON, EXTRAPİRAMİDAL DİSTONİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE MULTİPL SKLEROZ TANISINDA EDSS( EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 5 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ SKORLAMALARDA VE GEÇMİŞİNDE EPİLEPTİK NÖBET ÖYKÜSÜ OLMAYAN HASTALARDA

226

SİNİR SİSTEMİ

DİHİDROERGOTOKSİN METANSÜLFONAT

CAPERGYL, CERELOİD, CLİNADİL, COMPOSİTUM, DCCK, DOREHYDRİN, ERGODESİT, ERGOHYDRİNE, ERGOMEDERGOTOX, GERİMAL, HYDERGİN, SEREBRAL PALSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE HYDERGİNA, HYDERGİNE, HYDRO-CEBRAL, IBEXONE, ORPHOL, PONTUC, SECATOXİN FORTE, SPONSİN, STOFİLAN, SÉGOLAN

227

SİNİR SİSTEMİ

DİSÜLFİRAM

ESPERAL (DERMAL FORMU)

KRONİK ALKOLİZM

228

SİNİR SİSTEMİ

ETHOSUXİMİDE

229

SİNİR SİSTEMİ

FENELZİN SÜLFAT

PETNİDAN, ZARONTİN, PETİMİD NARDELZİNE, NARDİL

KRONİK MAJÖR DEPRESYON, SOSYAL FOBİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE

EPİLEPSİ, DOOSE SENDROMU HASTALARININ TEDAVİSİNDE

230 231

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

FENOBARBİTAL GUANFASİN

LUMİNAL AMPUL TENEX

232

SİNİR SİSTEMİ

IDEBENONE

CATENA, MNESİS

233

SİNİR SİSTEMİ

İSOPRİNOSİNE (İNOSİN PRANOBEKS)

İSOPRİNOSİN, DELIMMUN, BODARIL, IMUNOVIR, İNOSİPLEX, ISOVIR, METIVIROL, VIRUXAN

234

SİNİR SİSTEMİ

KARBİDOPA /LEVODOPA SİNEMET, SYMMETROL, (25/100MG) NACOM

235

SİNİR SİSTEMİ

236

SİNİR SİSTEMİ

237

SİNİR SİSTEMİ

238

SİNİR SİSTEMİ

239

SİNİR SİSTEMİ

240

SİNİR SİSTEMİ

LEVODOPA/CARBİDOPA DUODOPA İNTESTİNAL JEL (20MG/5MG)/ML 100 ML KETOJENİK DİYET KETOCAL PREPARATI FRISIUM, CASTILIYUM, CLARMYL, CLOPAX, KLOBAZAM NOIAFREN, SEDERLONA, URBADAN, URBANYL, URBANOL METİSERJİT MALEAT DESERİL METOHEKZİTAL BRİETAL, BREVİMYTAL SODYUM MİDAZOLAM EPİSTATUS

KONVÜLSİYON, EPİLEPSİ DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU, HİPERAKTİVİTE FRİEDERİCH ATAKSİSİ, SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ, SPİNAL ATAKSİ, SEREBELLAR ATAKSİ, LEBERİN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) TEDAVİSİNDE

PARKİNSON, HİPERFENİLALANİNEMİ, BH4 METABOLİZMASI BOZUKLUĞU MEVCUT ANTİPARKİNSON İLAÇLARA YANIT VERMEYEN ÇOK AĞIR DÜZEYDE VE/VEYA İLERİ EVREDE PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE EPİLEPSİ, ÇOKLU EPİLEPTİK TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DİYET YÖNETİMİNDE

EPİLEPSİ, LANDAU KLEFFNER SENDROMU, RETT SENDROMU, DOOSE SENDROMU, TUBEROSCLEROZİS (YEŞİL REÇETEYE YAZILACAK) MİGREN HASTALARININ TEDAVİSİNDE EPİLEPSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE STATUS EPİLEPTİCUS (0 - 16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE

241

SİNİR SİSTEMİ

NATALİZUMAB

TYSABRİ

242

SİNİR SİSTEMİ

OXADOL

243

SİNİR SİSTEMİ

NEFOPAM ORFENADRİN HİDROKLORÜR PORCİNE BRAİN EXTRACT POTASYUM BR RUFİNAMİD

• ÇOK AKTİF RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZ (RRMS) (MCDONALD KRİTERLERİ) HASTALARINDA HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ OLARAK İYİ SEÇİLMİŞ HASTA GRUPLARINDA YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTÖRİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİNİR. • İLAÇ BAŞLAMA KRİTERLERİ: 1- 18-60 YAŞ ARASI, 2- EN AZ 1 YIL İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN TAMAMINI KARŞILAYAN HASTALARDA; O SON 1 YIL İÇERİSİNDE PULS TEDAVİ GEREKTİREN BELİRGİN VE BELGELENMİŞ EN AZ İKİ ATAK GEÇİRMİŞ HASTALARDA O İMMÜNOMODÜLATÖR TEDAVİ ÖNCESİ VEYA TEDAVİ SÜRESİNCE MRI BULGULARINA GÖRE İKİ YENİ MS PLAĞI VEYA KONTRAST TUTAN 1 YENİ PLAĞI GÖSTERİLMİŞ HASTALARDA O EDSS SKORUNDA TEDAVİ SÜRESİNDE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK 1 YIL İÇERİSİNDE 1 PUAN ARTIŞ OLAN HASTALARDA 3- EDSS ≤ 5.5 4- SON 3 (ÜÇ) AYDA İNTERFERON BETA VEYA GLATİRAMER ASETAT ALMAMIŞ OLMAK VEYA SON 6 AY İÇİNDE HERHANGİ BİR İMMÜNSÜPRESİF İLAÇ KULLANMAMIŞ OLMAK • YUKARIDAKİ KRİTERLERE GÖRE UYAN HASTALARDA TEDAVİ VE TAKİP KRİTERLERİ: 1- HASTADA AKTİF ENFEKSİYONUN OLMADIĞININ GÖSTERİLMESİ , PA AC GRAFİSİ, HEMOGRAM VE İDRAR KÜLTÜRÜ, HIV (-) NEGATİF OLDUĞUNUN LABORATUVAR İLE GÖSTERİLMESİ. GEÇİRİLMİŞ TÜBERKÜLOZ ÖYKÜSÜ BULUNAN VEYA ATİPİK LEZYONLARI BULUNAN HASTALARDA KONTRENDİKE OLMADIĞININ BİLDİRİLMESİ. 2- SON 6 AY İÇERİSİNDE HASTANIN KANDİDA VEYA ASPERGİLLUS BENZERİ SİSTEMİK MANTAR ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI 3- SON 3 AY İÇİNDE AĞIR HERPES SİMPLEKS VEYA HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU GEÇİRMEMİŞ OLMASI VEYA DİĞER FIRSATÇI ENFEKSİYON OLMAMASI 4- HASTANIN İMMÜN YETMEZLİKTE OLMADIĞININ LABORATUVAR OLARAK GÖSTERİLMESİ İÇİN TAM KAN SAYIMINDA; O NÖTROFİL SAYISI > 1500 HÜCRE/µL VEYA > %20 O LENFOSİT SAYISI > 1000 HÜCRE/µL VEYA > %15 O CD4+ > 500 HÜCRE/µL O CD8+ > 250 HÜCRE/µL 5- 6 AYDA BİR HASTANIN KLİNİK (FİZİK MUAYENE VE EDSS) VE LABORATUVAR (HEMOGRAM, KARACİĞER FONKSİYON TESTİ, İDRAR TETKİKİ VE KÜLTÜRÜ, GEREKLİ GÖRÜLEN HASTALARDA GEBELİK TESTİ) BULGULARININ BİLDİRİLMESİ GECİKMİŞ PUBERTE

DİSİPAL

DYSTONİA MUSCULORUM DEFORMANS

CEREBROLYSİN

BEYİN İSKEMİSİ, MENTAL RETARDASYON, OTİZM

244

SİNİR SİSTEMİ

245 246

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

247

SİNİR SİSTEMİ

248 249

SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ

250

SİNİR SİSTEMİ

251

SİNİR SİSTEMİ

252

SİNİR SİSTEMİ

253

SİNİR SİSTEMİ

254

SİNİR SİSTEMİ

DİBRO-BE-MONO BANZEL, INOVELON SCOPODERM, SCOPOLAMİN SKOPOLAMİN PATCH STİRİPENTOL DİACOMİT SULTİAM OSPOLAT XENAZINE, NITOMAN, TETRABENAZİNE REVOCON TİAGABİN GABİTRİL, GABİOTAN ARTANE, ACAMED, TRİHEXYPHENİDYL HCL PARKİNANE ZONEGRAN 25 MG. KAP, ZONİSAMİDE EXCEGRAN 25 MG KAP. LACOSAMİDE VIMPAT NALTREKSON ETHYLEX HİDROKLORUR

255

SİNİR SİSTEMİ

256

SİNİR SİSTEMİ, GENİTOÜRİNER KARBAKOL SİSTEM

DORYL

EPİLEPSİ EPİLEPSİ PRİMER DİSTONİ, SİNİR HASARI (İNJURİ) EPİLEPSİ EPİLEPSİ, LENOX GASTAUT SENDROMU EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR VE HAREKET BOZUKLUKLARI, TARDİF DİSKİNEZİ, DİSTONİ, HUNTİNGTON KOREASI (HUNTİNGTON HASTALIĞI), SEREBRAL PALSY, KOREA EPİLEPSİ (PARSİYEL NÖBET) PARKİNSON, CEREBRAL PALSY, HALLER VORDEN SPALTZ HASTALIĞI, WİLSON HASTALIĞI, EKSTRA PYRAMİDAL HASTALIKLAR, DİSTONİ, KOREA, KOREA ATETOZ, MİTOKONDRİAL SİTOPATİ, SPASTİK ATAKSİ EPİLEPSİ ( 0 -16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) DİRENÇLİ EPİLEPSİ 1. ALKOL BAĞIMLILIĞI 2. OPİOİD BAĞIMLILIĞI NÖROJENİK MESANE

257

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

DEMEKLOSİKLİN

LEDERMYCİN

UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU (ADH SENDROMU), HİPONATREMİ

258

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR

DİAZOXİD

PROGLİCEM, TENSURIL, HIPERSTAT, PROGLISEM, SEFULKEN

HİPERİNSULİNEMİ, HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ, HİPERİNSÜLİNİZM, İNSÜLİNOMA, NESİDİOBLASTOSİS (PANKREAS ADACIK HÜCRE TÜMÖRÜ), İLACA BAĞLI HİPOGLİSEMİ, HİPOGLİSEMİ

DİSODYUM EDTA

ENDRATE, CHELATRAN

HİPOPARATİROİDİ (TEST İÇİN)

DİBENZYRAN

FEOKROMASİTOMA, NÖROJEN MESANE

CRH AMP.

TEST İÇİN, İNFERİOR PETROZAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİ

L-DOPA

L-DOPA

BOY KISALIGI İÇİN L-DOPA TESTİ

MEKASERMİN

INCRELEX

LARON SENDROMU, PRİMER IGF-1 EKSİKLİĞİ

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

FENOKSİBENZAMİN HİDROKLORÜR KORTİKORELİN TRİFLUTATE

CREON GRANÜL, CREON PANKREATİK ENZİMLER KİNDER

KİSTİK FİBROZİS

PANKRELİPAZ

VİOKASE

PANKREATİT

TESTOLAKTON

FLUDESTRİN, TESLAC

ALBRİGHT SENDROMU, PUBERTE PRECOX

TETRAKOSAKTİD

SYNACTHEN 0.25MG, CORTROSINA, NUVACTHEN, TEST AMAÇLI TEK KULLANIM ACTH

TİRATRİKOL

TEATROİS (TRİAC)

HİPOFİZ TİROİD HORMON REZİSTANSI

ATAZANAVİR

REYATAZ

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU)

DİDANOZİN

VİDEX

HIV POZİTİF VAKALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE 6 AYDAN SONRA

ENFUVİRTİT

FUZEON

TEDAVİ ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN HIV REPLİKASYONU DEVAM EDEN HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE

FLUSİTOZİN

ANCOBON, ANCOTİL

CRİPTOCOCCUS MENENJİTİ

FOSCARNET

FOSCAVİR, TRİAPTEN

CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ANTİJENEMİ + SEVERE COMBINED IMMUNODEFFICIENCY (SCID) + KİT(KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU), GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV(SİTOMEGALOVİRÜS) ENFEKSİYONLARI

KAPREOMİSİN

CAPASTAT

TÜBERKÜLOZ

KLOFAZİMİN

LAMPREN,CLOFOZİNE

TÜBERKÜLOZ, ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU

İNAKTİF POLİO VİRUS

1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR İMOVAX (İNAKTİF POLİO AŞI) 2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALAR

NELFİNAVİR MEZİLAT

VİRACEPT

AKKİZ İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU

NİTAZOKSANİT

ALİNİA

İMMUNSUPRESE VEYA İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA CRYTOSPORİDİUM ENFEKSİYONLARI

PENİSİLİN MAJORMİNÖR DETERMİNANT

DAP KİT

PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI (YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ İLE

280

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

SAKİNAVİR MEZİLAT

İNVİRASE

281

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

SİDOFOVİR

VİSTİDE

SİTOMEGALOVİRÜS İMMÜN GLOBULİNİ

CYTOTECT, MEGALOTECT

TİPRANAVİR

APTİVUS

DİĞER PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE

STREPTOCOCCUS PNEUMONİA POLİSAKKARİTLERİ

PNÖMO 23

1. S. PNEUMONİA İLE MEYDANA GELEN SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI 2. S. PNEUMONİA İLE MEYDANA GELEN MENENJİTLER 3. S. PNEUMONİA İLE MEYDANA GELEN BAKTERİEMİK ATAKLAR 4. HODGKİN LENFOMA 5. NON-HODGKİN LENFOMA 6. HEMATOLOJİK MALİGNİTELER 7. AIDS 8. NEFROTİK SENDROM 9. ORGAN TRANSPLANTASYONU YAPILAN KİŞİLER 10. KEMOTERAPİ, RADYOTERAPİ GİBİ İMMUMSUPRESİF TEDAVİ UYGULANAN KİŞİLER 11. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ 12. SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZİS 13. ASPLENİK HASTALAR 14. METASTATİK MALİGNİTESİ OLAN HASTALAR 15. KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI 16. ROMATOİD ARTRİT 17. ALKOLİZM 18. DEMANS 19. KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ 20. DİABETES MELLİTUS

A VİTAMİNİ

AQUASOL A AMP

PREMATÜRE APNESİ + BRONKOPULMONER DİSPLAZİ YA DA PREMATÜRE APNESİ + RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU

PROLASTİN

ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI

CAFCİT, PEYONA

PREMATÜRE APNESİ, YENİ DOĞAN SOLUNUM DİSTRESS SENDROMU, YENİ DOĞANIN DİĞER APNELERİ, PREMATÜRİTE, RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU(RDS)

ATROVENT LS, ATROVENT NASAL, ITROP NASAL

ALLERJİK RİNİT + BRONŞİAL ASTIM

282 283

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

284

SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER

285

SOLUNUM SİSTEMİ

ALFA -1- PROTEİNAZ İNHİBİTÖRÜ CAFFEİNE CİTRATE (CAFFEİNUM)

286

SOLUNUM SİSTEMİ

287

SOLUNUM SİSTEMİ

288

SOLUNUM SİSTEMİ

İPRATROPİUM BR

289 290 291 292

SOLUNUM SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ

NEDOKROMİL NİTRİK OKSİT ORSİPRENALİN PİRFENİDON

293

SOLUNUM SİSTEMİ

SODYUM BENZOAT

TİLADE İNOMAX ALUPENT ESBRİET AMMONUL,BOROCAİNA,BRO NCALENE,BRONCALENE NOURİSSON

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME = EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK SENDROMU), HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) AIDS KLİNİK TABLOSU GELİŞEN HIV POZİTİF KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN TEDAVİSİNDE, GANCİCLOVİR DİRENÇLİ CMV ENFEKSİYONU, İMMÜNSUPRESE VEYA TRANSPLANT HASTASINDA CMV VEYA BK VİRÜS ENFEKSİYONLARI, AKUT CMV ENFEKSİYONU, CMV PROFİLAKSİSİ, POLYOMA NEFRİTİ, KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ VEYA AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN VEYA HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE

ASTIM, BRONKOSPAZM VAZOREAKTİVİTE TESTİ KOAH, AKUT BRONŞİYAL ASTIM, DİGİTAL İNTOKSİKASYONU İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.