Refleks Sempatik Distrofi

January 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Refleks Sempatik Distrofi...

Description

„ „

„ „

35y, K Yaklaşık 2 aydır sol el distalinden başlayıp sol omza kadar uzanan ağrı, uyuşma ve sol elde şişlik şikayeti Travma öyküsü yok Örgü

Tanınız?

Refleks Sempatik Distrofi „

Refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS) ağrı ve hassasiyet, kızarıklık, vazokonstriksiyon gibi vazomotor instabilite, şişlik ve sıklıkla eşlik eden distrofik cilt değişiklikleri ile karakterize bir sendromdur.

Refleks Sempatik Distrofi „

„ „ „ „

= Kosalji= Sudek Atrofisi= Travmatik Anjiyospazm= Posttravmatik sempatalji Üst ekstremitede daha sık Travma öyküsü Osteopeni (% 69 olguda) Patofizyoloji?

Refleks Sempatik Distrofi „

„

RSDS’ lu hastaların evalüasyonunda kemik sintigrafisi oldukça önemlidir. Kemik sintigrafisinde etkilenen ekstremitede; "Multiple eklemde artmış periartiküler tutulum karekteristiktir"

Refleks Sempatik Distrofi Sintigrafik olarak 3 evre: „

„

„

Evre I: 0-20 hafta. Her 3 fazda artmış tutulum Evre II: 20-60 hafta. Kan akımı ve kan havuzu normal, geç statik fazda artmış tutulum Evre III: 60-100 hafta. Kan akımı ve kan havuzunda azalmış tutulum, geç statik faz normal. Demangeat JL, Constantinesco A, Brunot B, Foucher G, Farcot JM. Three-phase bone scanning in reflex sympathetic dystrophy of the hand. J Nucl Med 1988 Jan;29(1):26-32.

Refleks Sempatik Distrofi „

„

Hastaların % 90’ ı kortikosteroid tedavisine çok iyi yanıt verir. Tedaviye cevap da kemik sintigrafisi ile takip edilir.

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.