Poznámky k praktiku

January 25, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Poznámky k praktiku...

Description

29.3.2011

Klasifikace arytmií

Poruchy vedení vzruchu

Převodní systém srdeční

I. poruchy vzniku vzruchu II. poruchy vedení vzruchu: • SA blokády • AV blokády • blokády komorového vedení • preexcitace

Vznik vzruchu

SA blokády narušené vedení mezi sinusovým uzlem a  síněmi I. stupeň II. stupeň        (a/ Wenckebachova typu) b/ typu Mobitz III. stupeň = sinus arestSyndrom nemocného SA uzlu =  sick sinus sy = tachy brady sy buňky uzlu jsou postupem věku nahrazovány  vazivem manifestace poruchy při poklesu pod 10%  původního množství sinusová bradykardie s nepravidelným rytmem SA blokáda s náhradním rytmem synkopa fibrilace síní při námaze nedochází ke zrychlení TF

1

29.3.2011

Sinus arest

AV blokády • narušené vedení mezi síněmi a komorami v oblasti AV junkce I. stupeň II. stupeň  a/ Wenckebachovy periody, neboli Mobitz I. ‐ nodální b/ Mobitz II. ‐ subnodální III. stupeň: náhradní rytmus a/ junkční 50/min b/ idioventrikulární 30/min

AV blok I. st.

2

29.3.2011

AV blok II.st ‐ Wenckebach

AV blok III.st.

RBBB

Blokády komorového vedení • Blok pravého Tawarova raménka RBBB  a/ kompletní b/ nekompletní IRBBB • Blok levého Tawarova raménka LBBB  a/ kompletní b/ nekompletní ILBBB • Hemibloky: Postižení jednoho z fascikulů levého Tawarova raménka Levý přední hemiblok LAH – osa srdeční více negativní než ‐30° Levý zadní hemiblok LPH – sklon osy srdeční více než +110° • Kombinované fascikulární blokády RBBB + LAH, RBBB + LPH

RBBB

RBBB

3

29.3.2011

IRBBB

LBBB

LBBB

LBBB

RBBB + LAH

4

29.3.2011

Syndrom krátkého PQ

Preexcitace • porušené zpoždění vzruchu v AV uzlu • příčina: přítomnost akcesorního svazku, možnost  vzniku makrorentrálního okruhu • časté paroxyzmální supraventrikulární tachykardie a/ syndrom krátkého intervalu PQ či  Lown‐Ganong‐Levinův sy:  spojka do vodivého systému, duální AV vedení b/ Wolf‐Parkinson‐Whiteův sy: spojka do komorové svaloviny  (Kentův, Maheimův svazek)

WPW syndrom

WPW syndrom

5

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.