Patologie

January 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Patologie...

Description

Patologie Obecná patologie • Biopsie: odběr, bioptická průvodka, fixace, přikrajování, zpracování tkáně. • Metody v patologii: makroskopie (pitva, pitevní protokol), mikroskopie světelná a elektronová. • Histologické barvení, klasická histochemie, imunohistologie. • Cytologie a mikroexcize — metodika, druhy, výhody a nevýhody. • Buňka — reverzibilní a ireverzibilní poškození, obecné příčiny poškození buňky. Metabolické cesty vedoucí k poškození buňky (poruchy tvorby ATP, poruchy kalciové pumpy, radikály, poškození membrán aj.). Smrt buňky — nekróza, apoptóza. • Nekróza — definice, rozdělení. Gangréna. Známky smrti. • Atrofie — příčiny, dělení. Kachexie. • Hypertrofie. Hyperplázie. Metaplázie. • Poruchy metabolismu bílkovin 1: intracelulární hromadění proteinů (inkluze, Russelova tělíska aj.). Amyloid — klasifikace, geneze. • Poruchy metabolismu bílkovin 2: hlenové dystrofie, mukoviscidóza, mukopolysacharidózy. • Poruchy metabolismu tuků: steatóza, lipidózy. • Poruchy metabolismu glycidů: diabetes mellitus 1. a 2. typu, etiologie a patogeneze, glykogenózy. • Edém, druhy edémů. • Změny hladiny vápníkových iontů v krvi — příčiny. Kalcifikace. • Konkrementy a krystaly. • Ikterus (druhy ikteru, patogeneze). • Pigmenty autogenní. • Pigmenty hematogenní, porfyrinurie, porfyrie. • Pigmenty exogenní, pneumokoniózy. • Trombóza. • Embolie. Metastáza. • Místní hyperémie, místní ischémie, infarkt. • Hemorhagie, krvácivost. Leukopenie, agranulocytóza. Polyglobulie. • Oběhové selhání se základem v chorobách srdce, v poruchách cévního systému (systémová a plicní hypertenze) a v chorobách krve. • Projevy oběhového selhání v srdci a mimo srdce. • Šok — příčiny, šokové změny orgánů. Poruchy oběhu lymfy. • Zánět — definice, příčiny, makroskopické projevy, formy zánětu — přehled. • Mikroskopické projevy zánětu, buňky zánětu, mediátory, uplatňující se imunitní mechanismy. 1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zánět serózní. Zánět nehnisavý. Zánět hnisavý povrchový. Zánět gangrenózní. Zánět hnisavý intersticiální. Zánět proliferativní. Zánět fibrinózní povrchový a intersticiální, revmatismus. Tuberkulóza — etiopatogeneze, histologické a makroskopické projevy. Tuberkulóza dětského a dospělého věku. Granulomatózní záněty — sarkoidóza, lepra, infekční sklerom. Lues. Regenerace a reparace, granulační tkáň, Schlofferův tumor. Nemoc — definice, průběh, adaptační mechanismy. Etiologická patologie — příčiny nemocí fyzikální, chemické, genetické. Etiologická patologie — poruchy výživy (obezita, kachexie, marasmus, avitaminózy a hypervitaminózy). Patologie imunity — stavy z nedostatečné tvorby protilátek, defekty celulární imunity, orgánově specifická imunitní onemocnění. Patologie imunity — systémová autoimunitní onemocnění. Patologie imunity — alergie, typy alergických reakcí. Transplantace, rejekce, typy rejekcí. Bakteriémie, sepse (SIRS), septický šok, pyémie. Kokové infekce. Neisseriové infekce. Kolibacilární infekce a podobné infekce (E. coli, Pseudomonas, Klebsiella). Salmonelózy. Hemofilové infekce. Korynebakteriální infekce. Leptospirózy. Boreliózy. Anaerobní infekce. Aktinomykóza. Mykoplazmové infekce. Chlamydiózy. Rickettsiózy. Mykózy. Virózy — herpesviry, adenoviry, parvoviry. Virózy — myxoviry, rhabdoviry, arboviry, enteroviry. HIV infekce. Onemocnění vyvolaná parazity: prvoci, červi, členovci — přehled.

Speciální patologie • Vrozené srdeční vady 1 — funkční rozdělení. Poruchy vývoje srdečních přepážek. Otevřený ductus arteriosus. Stenóza a atrézie plicnice, Fallotova tetralogie. • Vrozené srdeční vady 2 — koarktace aorty, stenóza a atrézie aorty (včetně hypoplastického levého srdce), transpozice velkých tepen. Anomální odstup koronárních arterií. • Nenádorová onemocnění perikardu a pleury. • Endokarditidy (infekční, marantická a ostatní). • Revmatická horečka, porevmatické postižení srdce. Získané chlopenní vady. 2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Myokarditida. Kardiomyopatie. Ischemická choroba srdeční. Infarkt myokardu. Hypertenze, cor hypertonicum. Cor pulmonale. Plicní embolie. Změny tvaru a velikosti srdce. Akutní a chronické srdeční selhání. Patomorfologie aterosklerózy. Další degenerativní choroby arterií. Záněty cév. Aneurysmata. Flebotrombózy. Tromboflebitidy. Varixy, hemorhoidy. Anémie z nadměrných ztrát a ze snížené erytropoezy. Aplastická anémie. Krvácivé choroby. DIC. Patologie lymfatických uzlin — lymfadenitidy, reaktivní hyperplázie, sarkoidóza. Nenádorová patologie sleziny a thymu. Patologie nosu, paranazálních dutin, hrtanu a průdušnice. Bronchitidy, astma bronchiale, bronchiektazie, bronchostenózy. Poruchy vzdušnosti plic — emfyzém, atelektáza, kolaps. Chronická obstrukční plicní nemoc. Cirkulační poruchy plic — plicní edém, plicní embolie, infarkt, plicní hypertenze. Plicní krvácení. Záněty plic (definice, rozdělení). Povrchové záněty plic — bronchopneumonie, lobární pneumonie. Rozpadové pneumonie. Pneumokoniózy a profesionální choroby plic. Infekční intersticiální plicní pneumonie (virové, inkluzní, pneumocystové, mykoplazmové, reakce na parazity). Difuzní poškození alveolů. Neinfekční intersticiální plicní pneumonie. Voštinovitá plíce. Sarkoidóza. Plicní tuberkulosa primární a postprimární. Atypické mykobakteriózy. Patologie sliznice dutiny ústní. Patologie zubů včetně odontogenních cyst. Angína. Nenádorová patologie slinných žlaz. Patologie jícnu. Malformace dutiny ústní a jícnu. Malformace dýchacího ústrojí, hypoplázie plic, vrozená brániční hernie. Vrozená stenóza pyloru. Malformace střev. Hirsprungova nemoc. Rozštěpy břišní stěny. Ulcus pepticum. Gastritidy — klasifikace, průběh. Infekční záněty střeva. Akutní appenciditida. Divertikulosa a divertikulitida. Idiopatické střevní záněty (m. Crohn, ulcerózní kolitida). Ostatní kolitidy (kolagenní, ischemická, ostatní). Malabsorpční syndrom. Poruchy průchodnosti a ischémie střeva.

3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

Patologie peritonea, hernie. Játra — nekrózy, dystrofické změny hepatocytů, ikterus. Akutní a chronické hepatitidy (virové, ostatní). Cirhóza jaterní — definice, příčiny, extrahepatické změny a komplikace. Poškození jater alkoholem, střádáním železa a mědi. Patologie žlučníku a žlučových cest (intrahepatálních, extrahepatálních). Patologie pankreatu. Malformace ledvin a vývodných močových cest. Oligohydramnion a sekvence Potterové. Glomerulopatie s proteinurií a nefrotickým syndromem. Postižení ledvin u systémového lupus erythematodes. Glomerulopatie s nefritickým syndromem včetně rychle progredujících glomerulonefritid. Postižení ledvin u systémových vaskulitid. Glomerulonefritidy a glomerulopatie — etiopatogeneze, klasifikace. Glomerulopatie s izolovanou nebo převažující hematurií. Poškození ledvin při hypertenzi, trombotické mikroangiopatie. Infarkt ledviny, trombóza renální žíly. Šokové ledviny. Postižení ledvin při diabetu, mnohočetném myelomu, dně. Intersticiální nefritidy. TBC ledvin. Selhání ledvin a uremický syndrom. Urolithiáza. Hydronefróza. Záněty močových cest. Nenádorová onemocnění penisu, vaginy a vulvy. Patologie prostaty. Patologie varlete a nadvarlete. Mužská neplodnost. Patologie ovaria a tuby (záněty, pseudotumory). Patologie děložního těla — endometritis, endometrióza, menstruační cyklus a dysfunkční endometrium. Patologie prsu — mastitidy, fibrocystická nemoc, epitelové nenádorové léze. Patologie placenty — infarkt, abrupce placenty, placenta previa a accreta, záněty placenty, patologie pupečníku. Spontánní potrat. Mimoděložní těhotenství. Patologie těhotenství — preeklampsie (patogeneze, změny v mateřském organismu, v placentě, komplikace), diabetes v graviditě. Malformace genitálního traktu. Hydrocefalus dospělých a kojenců. Arnold-Chiariho malformace, Dandy-Walker malformace. Ischémie mozku a míchy. Edém mozku. Nitrolební hypertenze. Nitrolební krvácení, spinální krvácení, komoce, kontuze, lacerace, difuzní axonální poškození. Meningitidy. Mozkový absces.

4

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •Virové encefalitidy, lyssa. Prionózy. Neurosyfilis. Senilní atrofie, Alzheimerova choroba, Pickova choroba. Huntingtonova nemoc, Parkinsonova nemoc, parkinsonismus. Degenerativní onemocnění mozečku a míchy včetně spinální svalové atrofie. Demyelinizační onemocnění CNS. Poškození mozku při hypoxii, jaterních chorobách a avitaminózách. Reyův syndrom. Malformace mozku: anencefalie, encefalokéla, spina bifida (rhachischisis, spina bifida cystica), holoprosencefalie, poruchy buněčné migrace — mikrogyrie, agyrie, heterotopie šedé hmoty. Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom). Hypoxicko-ischemická encefalopatie novorozence. Porodní trauma včetně poranění v oblasti CNS. Jádrový ikterus. Patologie nezralého novorozence — mozkové krvácení a periventrikulární leukomalacie, syndrom respirační tísně, nekrotizující enterokolitida. Definice porodu a potratu. Klasifikace novorozence. Mors preanatalis (mrtvorozenost). Známky intrauterinní asfyxie. Macerace plodu. Poruchy vývoje skeletu — achondroplázie, thanatoformní dysplázie, osteogenesis imperfecta, osteopetróza. Rachitis, osteomalacie. Osteomyelitida. Pagetova choroba. Osteoporóza. Fibrózní osteodystrofie a renální osteopatie. Artritidy a artrózy. Hyper- a hypofunkční hypofyzární syndromy. Nenádorová onemocnění hypofýzy. Nenádorová onemocnění nadledvin a štítné žlázy. Patologie kůže — psoriáza, ekzém dermatitida, lichen ruber, ichtyosis. Patologie kůže — klasifikace puchýřnatých chorob, pemphigus, dermatitis herpetiformis. Patologie kůže — postižení vaziva: Systémový a diskoidní lupus erythematodes. Sklerodermie. Patologie kůže — acne vulgaris, rosacea, granuloma annulare. Patologie svalu — základní typy svalových vláken, způsob jejich odlišení. Neurogenní léze a jejich histologický obraz: M. Werdnig-Hoffman, amyotrofická laterální skleróza. Myasthenia gravis. Technika odběru svalové tkáně. Patologie svalu — myogenní léze: Duchennova a Beckerova svalová dystrofie, myositidy (infekční, polymyositis, dermatomysitis).

5

Nádory • Definice nádoru. Pseudotumory včetně cyst. Prekancerózy a dysplázie epitelu. • Biologická povaha nádorů, metastazování. • Histologická stavba nádorů. Znaky malignity. Paraneoplastické projevy. • Příčiny nádorů (změny na úrovni buňky, klonalita, kancerogenní látky, záření, viry, dědičné faktory). Nádorový růst. • Klasifikace nádorů — typing, grading, staging. • Fibrom, myxom, lipom + sarkomy. • Nádory krevních a lymfatických cév. • Chondrom, osteom + sarkomy. Chordom. • Leiomyom, rhabdomyom + sarkomy. • Fibromatózy, nodulární fasciitis, desmoid, synoviální sarkom, maligní fibrózní histiocytom. • Hodgkinův lymfom. • Non-hodgkinské lymfomy řady B a T (princip klasifikace WHO). • Akutní leukémie. Myelodysplastický syndrom. • Chronické leukémie: chronická myeloidní leukemie, chronická lymfatická leukemie. • Chronické myeloproliferativní choroby (včetně CML). • Nádory z povrchového epitelu. • Nádory ze žlazového epitelu. • Mezoteliom. Nádory smíšené. • Nádory neuroektodermové. Melanom. • Germinální nádory. • Histiocytózy, zvláště histiocytóza z Langerhansových buněk. • Plazmocytární nádory. • Nádory a pseudotumory sleziny a thymu. • Nádory perikardu, pleury a peritonea. • Nádory horních cest dýchacích, dutiny ústní a hltanu. • Nádory průdušek a plic včetně tumorů neuroendokrinních. • Nádory slinných žláz. • Nádory jícnu a žaludku. • Nenádorové polypy tlustého střeva. Mezenchymální nádory tenkého a tlustého střeva, GIST. • Nádorové polypy tlustého střeva, karcinom tlustého střeva. • Lymfomy žaludku a střev. Neuroendokrinní nádory střeva vč. karcinoidu.“ ” appendixu. • Tumory a pseudotumory jater a žlučových cest. • Tumory a pseudotumory pankreatu. 6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nádory ledvin a vývodných močových cest. Nádory penisu, vulvy, vaginy a tuby. Tumory a pseudotumory varlete a nadvarlete. Tumory a pseudotumory prostaty. Epitelové nádory ovaria. Nádory ovaria ze specifického mezodermu a nádory germinální. Endometriální prekancerózy, karcinom endometria. Mezenchymové nádory dělohy. Ektropium. Dysplastické změny a karcinom děložního čípku. Role HPV v cervikální neoplázii. Nádory prsu. Gestační trofoblastické nemoc — mola hydatidosa, gestační choriokarcinom. Nádory CNS — histogeneze, věkové rozložení. Nádory mozkových obalů. Problematika intrakraniálních a intraspinálních nádorů obecně. Maligní kostní nádory. Kostní cysty. Benigní kostní nádory. Fibrózní dysplázie. Nádory hypofýzy a nadledvin. Nádory štítné žlázy. Nádory příštítných tělísek a nádory endokrinního pankreatu. Kůže — prekancerózy dlaždicového epitelu kožního: pseudoepiteliomatózní hyperplázie, solární keratóza, m. Bowen. Karcinomy kůže. Kůže — benigní melanocytární afekce, maligní melanom. Nádory dětského věku mimo leukémie.

U zkoušky si student vytáhne po jedné otázce z každé skupiny.

7

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.