oftalmo-2012-prg-finalVelikost: 2.98 MB

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download oftalmo-2012-prg-finalVelikost: 2.98 MB...

Description

PROGRAM 12. setkání mladých oftalmologů

8. – 10. června 2012 Hotel Dvořák Tábor www.csmo.cz

12. SETKÁNÍ MLADÝCH OFTALMOLOGŮ 2012 Děkujeme všem partnerům a vystavovatelům za podporu.

Generální partner:

Hlavní partneři:

Pořadatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Garant akce: Česká společnost mladých oftalmologů

Partneři:

Akce je zapsána v Centrálním registru akreditovaných akcí ČLK pod číslem 29693, číslem akreditace 0004/16/2006 a ohodnocena 8 kredity. Vystavovatelé a ostatní:

Na organizačním zajištění se podílí: Galén-Symposion s.r.o. Břežanská 10, 100 00 Praha 10 www.gsymposion.cz

02

www.csmo.cz

www.csmo.cz

03

Pátek 8. června 2012 13,00 – 15,15 hod. – 1. část odborného programu moderují: Dohnalová P., Vláčil O. 1.

Možnosti nadstandardní péče v oftalmologii z pohledu ambulantního lékaře – Mlýnková Z., Oční klinika Horní Počernice

2.

Přední segment oka a nitrooční tlak před a po operaci katarakty – Raileanu A.D., Hornová J., Kuchynka P., Hamouz J., Oční klinika 3. LF UK, FNKV Praha

3.

Vliv operace katarakty na vitreoretinální rozhraní – Kadlec R., Oční klinika Horní Počernice

4.

Myopie nebo hypermetropie? – Pašová P., Oční centrum Palánek, Vyškov

5.

Co vše je někdy nutné udělat k odhalení primárního tumoru při metastáze v očnici – Mlčák P., Marešová K., Chrapek O., Oční klinika LF UP a FN Olomouc

6.

Hypertenze a její projevy na oku – Vláčil O., Bábková B., Oční klinika LF UP a FN Olomouc

7.

Retinopatie nedonošených – kazuistika – Přibylová R., Nováčková Z, Oční odd. KNTB, Zlín

8.

Endogenní endoftalmitida – kazuistika – Hejná J., Oční odd. KNTB, Zlín

9.

Akantamébová keratitida – kazuistika – Niederhoferová L., Tihon D., Oční odd. Pardubické krajské nemocnice

10.

Asférická optika u kontaktních čoček Purevision 2HD – Štefan M.

11.

Problematika suchého oka – novinky v terapii – Kalabusová M., Klinika nemocí očních a optometrie, LF MU, FN USA, Brno

Reportáže ze zahraničních stáží (organizuje ČSMO ve spolupráci s firmou Pfizer) 12.

Nottingham – Veselá Flórová Z., Oční klinika JL Praha

13.

Rotterdam Erasmus – Tokošová E., Oční odd. nemocnice Kyjov

15,15 – 16,00 hod. – přestávka s občerstvením

www.csmo.cz

05

16,00 – 18,00 hod. – 2. část odborného programu

14.

11,00 – 12,30 hod. – 4. část odborného programu moderuje: Dohnalová P.

moderují: Dohnalová P., Prusenovský T. Odborný kvíz o ceny (ve spolupráci s firmou Glim Care)

26.

Současné možnosti nitrooční refrakční chirurgie – Urminský J., Oční odd. KNTB, Zlín

pOCTa diagnostice – Němec P., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

27.

Diabetický makulární edém – indikace k PPV – Ernest J., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

15.

Adiční nitrooční čočky – Sulcoflex – Novotný T., Oční odd. KNTB, Zlín

16.

Jde keratokonus porazit? – Prusenovský T., Stodůlka P., Polišenský J., Uhlářová P., Gemini oční centrum, Zlín

17.

Fixní kombinace v terapii glaukomu – Kocandová P., Klinika nemocí očních a optometrie, LF MU, FN USA, Brno

18.

V zorném poli: perimetrie – Výborný P., Sičáková S., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

19.

Antiglaukomové implantáty – přehled – Fučík M., Gemini oční centrum, Praha

11,45 – 12,30 hod. „Nebojte se atestace aneb Jak na to…“ moderují: Blohoň O., Karhan J. Diskusní symposium se zaměřením na aktuální postgraduální vzdělávací program v oftalmologii 12,30 hod. – ukončení odborného programu

Sobota 9. června 2012 9,00 – 10,30 hod. – 3. část odborného programu moderuje: Kousal B. 20.–23. Choroby očnice – nejlehčí část oftalmologie? – Diblík P. s kolektivem autorů, Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha Kazuistiky k tématu – Beňová A., Bydžovský J., Szabó E. 24.

Intraokulární neuritida – kazuistika – Dugová E., Oční odd. KNTB, Zlín

25.

Candidová oboustranná panuveitida – kazuistika – Vláčil O., Bábková B., Prachařová Z., Šín M., Oční klinika LF UP a FN Olomouc

10,30 – 11,00 hod. – přestávka s občerstvením

06

www.csmo.cz

www.csmo.cz

07

abstrakta 2012

abstrakta 2012

Co vše je někdy nutné udělat k odhalení primárního tumoru při metastáze v očnici

Akantamébová keratitida – kazuistika

Autoři:

Autoři: Niederhoferová L., Tihon D., Hlinomazová Z. Pracoviště: Pardubická krajská nemocnice, a.s. Cíl: Prezentace kazuistiky 28letého celkově zdravého pacienta s akantamébovou keratitidou.

Mlčák P., Marešová K., Chrapek O., Bábková B., Karhanová M., Švébišová H., Minařík J., Procházková H., Vaverka M., Mucha Z., Karásková E., Konečný M., Mysliveček M., Formánek R., Benýšek V., Rohoň P., Cermanová J., Látalová P., Brychtová S., Flodr P., Tichý T. Pracoviště: Oční klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Úvod: Při přítomnosti metastázy v očnici se oftalmolog stává součástí multioborového týmu, který se podílí nejprve na diagnostice a následně léčbě tumorózního procesu. Vzhledem k tomu, že třetina metastáz v očnici je prvním příznakem generalizovaného tumorózního procesu, je úloha oftalmologa klíčová. Kazuistika: Na konci listopadu 2009 jsme na naší ambulanci vyšetřili 54-letého muže, který byl odeslán pro expanzi v oblasti slzné žlázy vlevo. V té době měl již 5 týdnů trvající subjektivní potíže s horním víčkem vlevo. Dle MR očnic nebylo ani zcela jasné, zda je expanzní orbitální proces unilaterální či bilaterální. CT hrudníku a břicha bylo nejprve popsáno jako negativní. Proto jsme podali Solu-Medrol i. v. pro suspektní zánětlivý pseudotumor očnice. Až při druhém čtení radiolog odhalil metastatický proces v obratlech a žebrech. PET/CT zobrazila viabilní nádorovou tkáň v obou očnicích, rektu a mnohočetně ve skeletu. Následně provedená biopsie z levé očnice však byla negativní. Rektoskopie ani pankoloskopie s odběrem vzorků nevedla k odhalení primárního tumoru. Dle trepanobiopsie kostní dřeně jsme předpokládali primární tumor v oblasti horní části zažívajícího traktu, což potvrdila pozitivní biopsie z jícnu, žaludku a duodena. V době stanovení diagnózy, po dvou měsících intenzivního diagnostického procesu, začal mít pacient dechové potíže způsobené plicními metastázami a bilaterálním fluidothoraxem. Zahájenou chemoterapii velmi špatně toleroval a po několika dnech zemřel pod klinickým obrazem plicní embolie. Závěr: Metastáza v očnici je závažnou diagnózou, která i při aktivním přístupu k diagnostice a následné léčbě ve většině případů končí časným úmrtím pacienta.

V zorném poli: perimetrie Autoři: Výborný P., Sičáková S. Pracoviště: Oční klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenské fakultní nemocnice Praha Perimetrie, subjektivní metoda vyšetřování zorného pole, se diagnostickou výpovědí a neinvazivností řadí na první místa v oftalmologické diagnostické mozaice. Poskytuje cenné informace i v mezioborové spolupráci (neurologie, neurochirurgie, stomatochirurgie, praktické lékařství, endokrinologie, ORL, posudková činnost). Základním předpokladem validního výsledku je dobrá orientace indikujícího i hodnotícího lékaře v této problematice.

08

www.csmo.cz

Úvod: Akantamébová keratitida je zánět rohovky vznikající po mikrotraumatu rohovky, nejčastěji u nositelů kontaktních čoček. Původcem je ubikvitní měňavkovitý prvok rodu Acantamoeba. Typickým klinickým obrazem onemocnění je cirkulární prstenec na rohovce. Včasná diagnostika je rozhodující pro zachování dobré zrakové ostrosti. V terapii se doporučuje kombinace aromatických diaminů, aminoglykosidových antibiotik a imidazolových antimykotik. Kazuistika: Pacient s nálezem připomínajícím marginální rohovkový vřed byl ošetřen na našem pracovišti a léčen antibiotiky a kortikoidy. Pro přetrvávající bolesti a nelepšící se stav přišel po 14 dnech na kontrolu. Při vyšetření byla zjištěna anulární keratitida s podezřením na akantamébovou infekci, ačkoliv se nejednalo o nositele kontaktních čoček. Mikrobiologické vyšetření vzorku odebraného snesením povrchových vrstev rohovky bylo negativní. Následovala konzultace na specializovaném pracovišti, kde vyšetření na konfokálním mikroskopu potvrdilo diagnózu akantamébové keratitidy. Po nasazení cílené terapie postupně došlo k výrazné úpravě nálezu na rohovce a zlepšení zrakových funkcí. Závěr: Akantamébová keratitida představuje závažné onemocnění rohovky s nutností urychlené diagnostiky a cílené léčby. Je nutné na ni pomýšlet i u pacientů, kteří kontaktní čočky nenosí.

Myopie nebo hypermetropie? Předpis brýlové korekce v praxi ambulantního oftalmologa Autoři: Pašová P. Pracoviště: Oční centrum Palánek, s.r.o., Vyškov Úvod: Na příkladě několika kazuistik poukázat na skutečnost, že i u latentního hypermetropa můžeme na autorefraktometru naměřit mínusové hodnoty dioptrií. Charakteristika kazuistiky: Práce popisuje případy pacientů vyšetřených pro subjektivně zhoršený vizus a bolesti hlavy. Pacienti byli měřeni na autorefraktometru nejprve bez mydriázy, následně v mydriáze vytořené pomocí UNITROPICu 1%, který způsobuje i cykloplegii. Vizus s nejlepší možnou korekcí byl vyšetřen jak naturálně, tak v cykloplegii. Závěr: Přednáška má upozornit na nutnost individuálního přístupu při předpisu brýlové korekce. Ne vždy se při předpisu brýlové korekce řídíme autorefraktometrem, v některých případech může být skutečná potřebná korekce zcela odlišná.

www.csmo.cz

09

abstrakta 2012

abstrakta 2012

Reportáž ze zahraniční stáže – Nottingham

Současné možnosti nitrooční refrakční chirurgie

Autoři: Veselá Flórová Z. Pracoviště: Oční klinika JL Praha Nottingham je město (a centrum hrabství Nottinghamshire) v regionu East Midlands. Má dle sčítání obyvatel v roku 2010 cca 306 700 obyvatel. V Nottinghamu sídlí dvě univerzity University of Nottingham a Nottingham Trent University. Ty navštěvuje v denním studiu asi 40 000 studentů. Univerzitní nemocnice Queen's Medical Centre je největší nemocnicí Velké Británie. Trent University je jednou z nové generace vysokých škol zaměřených na obchod. Mezi další důležité vzdělávací instituce patří New College Nottingham, Confetti Institute of Creative Technologies, Nottingham High School, Bilborough College, Nottingham High School for Girls, Nottingham Bluecoat School and Technology College,Djanogly City Academy a Greenwood Dale Technology College. Několik týdnů v univerzitní nemocnici Queen's Medical Centre Vám ukáže pohled na medicínu z jiné strany, kvalita vzdělávání lékařů je na vysoké úrovni, čemu odpovídá dobře propracovaná strategie výukového systému lékařů.

Autor: Urminský J. Pracoviště: Oční odd. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín Souhrn: Refrakční chirurgie je specifickou součástí oftalmologie. Obecně lze mluvit o extraokulární (laser, výkony na rohovce) a intraokulární (nitrooční čočky) refrakční chirurgii. V případě řešení vysokých kombinovaných ametropií jsou použity současně obě tyto metody (bioptika). V přehledu budou referovány současné možnosti refrakční chirurgie se zaměřením na spektrum nitroočních implantátů a jejich použití. Dynamický rozvoj na tomto poli oftalmologie je reprezentován rychlým vývojem nových typů nitroočních čoček různých materiálů a designu určených ke korekci širokého spektra dioptrických vad včetně možnosti řešení presbyopie. V přednášce bude uveden přehled implantátů, indikační kritéria pro jejich použití, operační technika a klinické zkušenosti.

Reportáž ze zahraniční stáže – Rotterdam Autor: Tokošová E. Pracoviště: Oční oddělení Nemocnice Kyjov V květnu roku 2011 jsem měla možnost zúčastnit se týdenní stáže na prestižní Oční klinice Erasmus MC Rotterdam v Holandsku. Jedná se o největší z 8 univerzitních nemocnic v Holandsku a vizí této nemocnice je stát se do roku 2013 jednou z 20 nejlepších nemocnic světa. Přednostou kliniky je profesor Dr. J.R. Vingerling, který je specialistou na zadní segment. Mojí průvodkyní celou klinikou byla Dr. Isabel Bleyen, která se zabývá onemocněním předního segmentu oka, orbitou a plastickými operacemi víček. Nezapomenutelné bylo setkání s předsedou Evropské oftalmologické společnosti profesorem Gabrielem van Rij, se kterým jsem měla možnost strávit 1 den na operačním sále. Na Oční klinice pracuje asi 20 lékařů. Téměř celé spektrum pacientů tvoří ambulanti, klinika disponuje pouze 3 lůžky, které využívá ve výjimečných případech. Práci výrazně ulehčují a urychlují optometristi, kteří pacienty k vyšetření připraví a proměří, proto na 20 lékařů připadá pouze asi 4-5 středních zdravotnických pracovníků. Stáž na Oční klinice Erasmus MC Rotterdam pro mě byla přínosná nejen po odborné stránce, ale poznala jsem i mladé zahraniční oftalmology a setkala se i s osobnostmi současné oftalmologie a poznala krásy Rotterdamu. Moje velké poděkování patří MUDr. Dohnalové z ČSMO a také firmě Pfizer, bez kterých by stáž nebyla možná.

10

www.csmo.cz

www.csmo.cz

11

Azelastin-POS ®

0,5 mg/ml o oční kapky, roztok

Moderní pé e o kontaktní o ky se nyní také bio-inspiruje

CO JE TO BIO-INSPIRACE?

Léčba a prevence alergické konjunktivitidy u dospělých a dětí

Azelastini hydrochloridum URSAPHARM spol. s r. o. Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Tel.: 323 622 750, Fax: 323 622 649 e-mail: [email protected], www.ursapharm.cz

Bio-inspirace je disciplína, která zkoumá p írodní systémy a procesy, aby je posléze využila v návrhu p elomových technologií a produkt. Takto vedly živost a jas motýlích k ídel k energeticky úspornjším LED displejm.

Pedstavujeme Biotrue™ multi-purpose solution Ke své jedinené dezinfekní úinnosti p idává Biotrue kombinaci t í bio-inspirovaných inovací: má stejné pH jako zdravé slzy využívá tentýž lubrikant jako je v oích udržuje antimikrobiální proteiny aktivní Chcete-li vdt více, navštivte www.biotrue.com

Novi nka

VŠE POTŘEBNÉ PRO VAŠE OČI

Tlak pod kontrolou Omega-3 mastné kyseliny s přídavkem borůvek, lutein

Optimální kompozice – Individuální oční péče

SOUHRN INFORMACÍ O PŘÍPRAVKU: NÁZEV PŘÍPRAVKU: GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok. SLOŽENÍ: Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas 6,8 mg). Obsahuje benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml. LÉKOVÁ FORMA: Oční kapky, roztok. Bezbarvý až světle žlutý roztok. KLINICKÉ ÚDAJE: Terapeutické indikace: Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzí, kteří nedostatečně reagují na léčbu lokálními betablokátory nebo analogy prostaglandinu. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka pro dospělé (včetně starších osob): Doporučená dávka je jedna kapka GANFORTu do postiženého oka (očí) jedenkrát denně ráno. Vynechá-li se jedna dávka, léčba musí pokračovat další plánovanou dávkou. Dávkování jedenkrát denně do postiženého oka (očí) by nemělo být překročeno. Pokud je používán více než jeden lokální oční přípravek, pak je mezi jejich podáním nutné zachovat časový odstup nejméně 5 minut. Používání při poškození jater nebo ledvin: GANFORT nebyl studován u pacientů s ledvinovým nebo jaterním poškozením. U těchto pacientů by měl proto být použit s opatrností. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost GANFORTu ve věku 0 až 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údje. Kontraindikace: Hypersensitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku. Reaktivní onemocnění cest dýchacích včetně průduškového astmatu nebo průduškového astmatu v anamnéze, těžká chronická obstrukční plicní choroba. Sinusová bradykardie, sick sinus syndrom, sinoatriální blokáda, atrioventrikulární blok druhého nebo třetího stupně, který není kontrolovaný kardiostimulátorem, klinicky zjevné srdeční selhání, kardiogenní šok. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Tak jako u ostatních lokálně aplikovaných očních léčivých přípravků, mohou být i léčivé látky GANFORTu (timolol/ bimatoprost) vstřebávány systémově. Vzhledem k beta-adrenergním účinkům timololu se mohou vyskytnout tytéž typy kardiovaskulárních, plicních a jiných nežádoucích účinků, které byly pozorovány u systémových betablokátorů. Výskyt systémových nežádoucích účinků je při topickém očním podání nižší než při systémovém podání. Srdeční poruchy: U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. ischemická choroba srdeční, Prinzmetalova angina a srdeční selhání) a antihypertenzní terapií systémovými betablokátory má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. Pacienty s kardiovaskulárními chorobami je třeba sledovat kvůli známkám zhoršení choroby a kvůli výskytu nežádoucích účinků. Vzhledem ke svému negativnímu účinku na převodní čas mají být betablokátory pacientům se srdeční blokádou prvního stupně podávány s opatrností. Cévní poruchy: Pacienti se závažnými poruchami/onemocněními periferní cirkulace (tj. závažné formy Raynaudovy choroby nebo Raynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností. Poruchy dýchacího systému: Po podání některých očních betablokátorů byly hlášeny respirační účinky, včetně úmrtí způsobeného bronchospasmem u pacientů s astmatem. U pacientů s mírnou/středně závažnou

chronickou obstrukční plicní chorobou má být GANFORT použit s opatrností a pouze pokud potenciální přínos převáží potenciální rizika. Hypoglykemie/diabetes mellitus: Betaadrenergní blokátory je nutno podávat s opatrností pacientům se spontánní hypoglykemií nebo labilní formou diabetu, neboť betablokátory mohou maskovat příznaky a symptomy akutní hypoglykemie. Betablokátory mohou rovněž maskovat příznaky hypertyreózy. Onemocnění rohovky: Oční betablokátory mohou způsobovat suchost očí. Pacienti s onemocněními rohovky mají být léčeni s opatrností. Účinky na nitrooční tlak nebo známé účinky systémové betablokády mohou být zesíleny, je-li timolol podán pacientům, kteří již dostávají systémový betablokátor. Odpověď těchto pacientů na léčbu má být pečlivě sledována. Použití dvou topických beta-adrenergních blokátorů se nedoporučuje. Anafylaktické reakce: Pacienti s atopií nebo těžkou anafylaktickou reakcí na různé alergeny v anamnéze mohou při užívání betablokátorů výrazněji reagovat na opakované podráždění příslušnými alergeny a nemusí reagovat na obvyklou dávku adrenalinu používanou k léčení anafylaktických reakcí. Odchlípení cévnatky: Po podání přípravků zamezujících tvorbě komorové vody (např. timolol, acetazolamid) po filtračních procedurách bylo hlášeno odchlípení cévnatky. Chirurgická anestezie: Oční betablokátory mohou blokovat systémové beta-agonistické účinky, např. u adrenalinu. Anesteziolog má být informován o tom, že je pacientovi podáván timolol. Jaterní nežádoucí účinky: U pacientů s lehčím jaterním nemocněním v anamnéze nebo s abnormálními výchozími hladinami ALT, AST a/nebo bilirubinu nemělo podávání bimatoprostu po dobu 24 měsíců žádné nežádoucí účinky na jaterní funkce. Nejsou známé žádné nežádoucí účinky očního timololu na funkci jater. Oční nežádoucí účinky: Dříve, než je léčba zahájena, má být pacient informován o možném růstu řas, ztmavnutí kůže na víčkách a zvýšené pigmentaci duhovky, které byly pozorovány během léčby bimatoprostem a GANFORTem. Některé z těchto změn mohou být trvalé a mohou vést k rozdílnému vzhledu očí, pokud bylo léčeno pouze jedno oko. Po ukončení léčby GANFORTem může být pigmentace duhovky trvalá. Při léčbě GANFORTem byl hlášen cystoidní makulární edém. Proto má být GANFORT používán s opatrností u pacientů se známými rizikovými faktory pro vznik makulárního edému (např. afakičtí pacienti, pseudofakičtí pacienti s trhlinou zadního pouzdra čočky). Konzervační látka v GANFORTu, benzalkonium-chlorid, může způsobit podráždění oka. Před aplikací léku musí být kontaktní čočky vyjmuty a znovu nasazeny nejdříve 15 minut po podání. Je známo, že benzalkonium-chlorid mění barvu měkkých kontaktních čoček. Proto nesmí s měkkými kontaktními čočkami přijít do styku. Bylo hlášeno, že benzalkonium-chlorid způsobuje tečkovitou keratopatii a/nebo toxickou ulcerózní keratopatii. Proto je nutné pacienty se syndromem suchého oka nebo s ohrožením rohovky při častějším nebo prodlouženém používání GANFORTu sledovat. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Žádné studie interakcí s jinými přípravky nebyly provedeny. Existuje potenciál dodatečných

účinků, které vedou k hypotenzi a/nebo výrazné bradykardii, jakmile se oční kapky obsahující timolol podávají souběžně s perorálními blokátory kalciového kanálu, guanetidinem beat-adrenergními betablokátory, parasympatomimetiky, antiarytmiky a digitalisovými glykosidy. V průběhu kombinované léčby inhibitory CYP2D6 (např. chinidin, fluoxetin, paroxetin) a timololem byla hlášena zvýšená systémová betablokáda (např. zpomalený srdeční rytmus, deprese). Fertilita, těhotenství a kojení: Těhotenství: Pokud to není nezbytně nutné, GANFORTse nemá během těhotenství používat. Kojení: GANFORT by neměl být podáván kojícím ženám. Fertilita: Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích GANFORTu na lidskou fertilitu. Nežádoucí účinky: V klinických zkouškách s GANFORTem byly hlášeny následující nežádoucí účinky (v každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti): Poruchy nervového systému: Méně časté ((≥1/1000 až
View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.